ulkoista asiakaspalvelua

Ulkoista asiakaspalvelua: Mitä ottaa ulkoistamisessa huomioon?

Ulkoista asiakaspalvelua tarjoava yritys voi olla pienyrittäjälle tärkeä kumppani. Pienyrityksen ensisijainen tavoite on aina asiakastyytyväisyyden lisääminen, ja tämä tavoite ei aina ole yksinkertainen saavuttaa. Avainasemassa on vahva ja ammattitaitoinen tiimi, jonka toimintaa ohjaavat selkeät arvot ja yrityksen visio. Siksi monet pienyritykset kääntyvät nykyään ulkoistettujen asiakaspalvelupalvelujen puoleen, jotka mahdollistavat tehokkaan, luotettavan ja vaivattoman asiakaspalvelun tarjoamisen. Mutta miksi harkita asiakaspalvelun ulkoistamista?

Mitä ulkoistaminen käytännössä tarkoittaa?

Asiakaspalvelun ulkoistamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys palkkaa toisen yrityksen hoitamaan oman yrityksensä asiakaspalvelun tai osan siitä. Näin ollen kyseinen kolmannen osapuolen yritys tarjoaa ulkoista asiakaspalvelua ja tuottaa sitä, jolloin yrittäjänä pääset keskittymään muihin yrityksesi tärkeisiin asioihin.

Tärkein seikka ulkoista asiakaspalvelua harkitessa on yrityksen kustannusten laskeminen ja parhaan mahdollisen hyödyn saaminen asiakaspalvelukilpailussa, myynnin ja yrityksen toiminnan tehostamiseksi. Menestyksekkäät yritysten johtajat ymmärtävät delegoinnin merkityksen luotettaville tahoille. Näin ollen saavuttaakseen parhaan asiakaspalvelukokemuksen, on se suotavaa delegoida henkilöstölle, joka on joukko alan huippuammattilaisia.

Huomioi nämä asiat ulkoistaessasi asiakaspalvelusi

Yhteiset arvot: Asiakaspalvelua ulkoistaessa on erittäin tärkeää huomioida, että valitsemallasi yrityksellä on samat arvot sinun yrityksesi kanssa. Näin ollen asiakkaasi saavat laadukasta palvelua, joka on oman yrityksesi arvomaailman mukaista. Katriumille tärkeitä asioita ovat esimerkiksi luotettavuus, läpinäkyvyys ja selkeä viestintä kumppaneiden välillä. On tärkeää, että yhteistyökumppaneilla on molemminpuolinen ymmärrys toiminnasta ja tavoitteista. Tällöin päästään parhaiten optimaalisiin lopputuloksiin ja asetetut tavoitteet saadaan oikeasti saavutettua. Mikäli ulkoista asiakaspalvelua tarjoava yritys tukee yrityksesi toimintaa, näkyy se myös vääjäämättä asiakaspalvelun laadussa ja näin ollen myös asiakastyytyväisyydessä.

Kehittymisen mahdollisuudet: Läpinäkyvyydestä vastuullisuuteen ja yksilölliseen palveluun, on tärkeää tehdä yhteistyötä palveluntarjoajan kanssa, joka hyödyntää työssään todistetusti hyviä ja tehokkaita menetelmiä. Asiat kuitenkin muuttuvat nykymaailmassa hyvinkin nopeasti, joten toisaalta on myös erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä kumppanin kanssa, joka sopeutuu hyvin muutoksiin ja on avoin kehitysmahdollisuuksille.

Brändin omaksuminen: Muista myös ettet ylenkatso niitä työntekijöitä, jotka oikeasti käytännössä tulevat hoitamaan asiakaspalveluasi. On erittäin tärkeää huomioida, että kyseiset asiakaspalvelutyöntekijät omaksuvat yrityksesi arvot, jotta he voivat tarjota asiakkailleen hyvää asiakaspalvelua. Arvojen omaksumiseen vaikuttaa muun muassa työhyvinvointi ja työtyytyväisyys. Motivoituneet ja innostuneet työntekijät haluavat todella omaksua myös yrityksen arvot ja palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Työntekijöiden motivaation lisäksi on syytä tarkistaa, että ulkoistavia palveluja tarjoavalla yrityksellä, jonka olet palkannut, on jonkin sortin tietopaketti yrityksestä, jonka se voi tarjota omille työntekijöilleen perehdytykseen.

Mieleenpainuvuus: Jotta voidaan saavuttaa optimaalinen asiakastyytyväisyys, henkilökunnan tulee olla innostunutta ja yhtiölle omistautunutta. Tämän lisäksi heidän tulee myös olla mieleenpainuvia. Robottimaiset liukuhihna soitot ja viestit ovat jo jääneet menneisyyteen. Asiakaspalvelun, kuten kaiken muunkin yrityksen tarjoaman palvelun, tulisi olla mahdollisimman yksilöllistä. Näin voidaan varmistaa pitkät ja jatkuvat suhteet asiakkaiden kanssa. Jotta asiakaspalvelutyöntekijät voivat palvella asiakkaita mahdollisimman yksilöllisesti, on heidän tietenkin tunnettava yrityksen asiakaskunta ja kuten jo aiemminkin on mainittu, tietää ja noudattaa yrityksen arvoja. 

Ulkoista asiakaspalvelua Katriumin avulla

Katrium pyrkii aina toimimaan mahdollisimman tiiviisti yhteistyössä kumppaniensa kanssa, heidän arvojaan noudattaen, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa puolin ja toisin parhaalla mahdollisella tavalla. Monikielinen ja personalisoitu asiakaspalvelu, jota Katrium asiakkailleen tarjoaa, varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja pitkät yhteistyösuhteet.

Monipuoliset, monikieliset ja monikanavaiset contact center (call center) palvelumme kattavat kaikki yrityksenne tarpeet 24/7 ja 365 päivää vuodessa. Oli kyse asiakaspalvelusta, help deskistä, tapahtumarekisteröinnistä tai live-chat palvelusta, Katrium on kumppani, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ja juuri sinun toimialallesi räätälöityjä ratkaisuja.

Lisätietoja Katriumista ja palveluistamme löydät täältä.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.