Kylmäsoitot

Kylmäsoitot yrityksen myynnin ja markkinoinnin edistämiskeinona

Kylmäsoitot ovat yksi myynnin ja markkinoinnin tehokkaista keinoista, jotka ovat säilyttäneet merkityksensä nykypäivän liiketoimintamaailmassa. Vaikka saatat kuvitella, että kylmäsoittojen aika on ohi, niin totuus on, että ne ovat edelleen tehokas työkalu liidien hankintaan ja asiakassuhteiden rakentamiseen. Ne tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät vielä ole ilmaisseet kiinnostustaan yrityksesi tuotteita tai palveluita kohtaan.

Mitä kylmäsoittaminen tarkoittaa?

Kylmäsoittojen käsite on monille edelleen epäselvä. Ne tarkoittavat yksinkertaisesti tilannetta, jossa yritys ottaa yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin, joilla ei ole ennestään yhteyksiä yritykseen. Tavoitteena on selvittää näiden asiakkaiden tarpeet ja kiinnostus yrityksen tarjoamia ratkaisuja kohtaan.

Vaikka kylmäsoitot voivat kuulostaa vanhanaikaisilta, ne ovat muuttuneet ja sopeutuneet digitaalisen aikakauden vaatimuksiin. Nykyaikainen kylmäsoitto vaatii tarkkaa kohderyhmän määrittelyä ja edellyttää pohjatöitä ennen kuin soittoja aletaan tehdä. Kylmäsoittojen taustalla on usein perusteellinen tietokanta potentiaalisista asiakkaista ja yksilöidyt viestit, jotka on suunniteltu vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Kylmäsoitot eli potentiaalisten asiakkaiden tavoittelu, joka tapahtuu pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostitse, tarkoittaa tilannetta, jossa tavoiteltava asiakas ei ole suoraan ilmaissut kiinnostusta yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita kohtaan. Asiakkaalle soitetaan siis niin sanotusti kylmänä ja tiedustellaan, olisi hän kiinnostunut edustetun yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista.

Monilla saattaa tulla kylmäsoitoista mieleen ajatus, jossa yritystä edustava henkilö etsii puhelinluettelosta sattumanvaraisesti yksityishenkilöitä tai yrityksiä ja alkaa kaupittelemaan heille jos jonkinmoisia tuotteita ja palveluita. Nykyään kylmäsoittaminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin satunnaisia soittoja yksityishenkilöille, jotka eivät edes todennäköisesti kuulu myytävän tuotteen tai palvelun kohderyhmään.

Kylmäsoitot vaativat paljon pohjatyötä, jolla kartoitetaan oikeat henkilöt ja yritykset, joille tuotteita edes lähdetään kaupittelemaan. Miten tämä sitten onnistuu, jos henkilö tai yritys ei ole ilmaissut kiinnostusta tarjottuja tuotteita kohtaan? Kontaktien etsinnässä pyritään hyödyntämään esimerkiksi yrityksen jo olemassa olevaa asiakasluetteloa, eli esimerkiksi vanhoille, jo yrityksen palveluita tuotteita käyttäneille asiakkaille, tarjotaan joko vanhoja tuttuja palveluita tai jotakin yrityksen uudemmasta tarjonnasta.

Kannattaako kylmäsoittaminen?

Moni yritys saattaakin pohtia onko kylmäsoittaminen edes kannattava myynnin ja markkinoinnin keino nykypäivänä? Totuus on, että kaikkea myyntiä ja markkinointia ei sen varaan kannata laskea, mutta yhä edelleen se on hyvä keino tavoittaa niin uusia kuin vanhojakin asiakkaita ja tuoda yritykselle lisää näkyvyyttä, joka ei nykypäivänä ole kasvavan kilpailun myötä koskaan pahitteeksi. Kuten jo aiemmin totesimmekin, kylmäsoittaminen ei ole nykypäivänä enää sattumanvaraista puhelinluettelon selausta, vaan organisoitua yhteystietojen etsintää, myytävän tuotteen tai palvelun kohderyhmä mielessä pitäen. Sosiaalinen media on myös tehnyt liidien generoimisesta huomattavasti helpompaa, mikä edesauttaa oikean kohderyhmän löytämisessä. Kylmäsoittaminen on lisäksi edullista, mikä sopii erityisen hyvin pienyrittäjille. Yhä edelleen kylmäsoittamisella saadaan aikaan hyviä kauppoja, lisätään yrityksen näkyvyyttä sekä ylläpidetään kontaktia vanhoihin asiakkaisiin. Vanhojen asiakkaiden aktivoiminen on tärkeä osa kylmäsoittamista, sillä he ovat jo aiemmin olleet kiinnostuneita yrityksesi tarjoamista tuotteista ja palveluista ja voi olla, että he tarvitsevat vain hieman muistutusta juuri sinun yrityksesi tarjoamista palveluista ja tuotteista.

Kylmäsoittaminen on kuitenkin aina haastavaa, sillä asiakas ei ole ilmaissut kiinnostusta tarjottuja tuotteita tai palveluita kohtaan. Oikealla, yksilöidyllä ja miellyttävällä myyntipuheella asiakkaiden kiinnostus tuotteita ja palveluita kohtaan herää, mikä luo positiivista kuvaa yrityksestäsi ja tuo lisää sekä näkyvyyttä että myyntiä.

Mistä löydän yrityksen hoitamaan kylmäsoitot puolestani?

Vaikka kylmäsoitot on etenkin pienyrittäjille hyvä tapa lisätä yrityksen myyntiä ja näkyvyyttä, on totuus se, että harvalla pienyrittäjällä on aikaa alkaa etsimään oikean kohderyhmän yhteystietoja ja tavoittelemaan heitä. Tämän vuoksi monet päätyvätkin ulkoistamaan kyseisen homman. Tällöin kolmannen osapuolen yritys pitää huolen oikean kohderyhmän yhteystietojen etsimisestä eli liidien generoinnista ja myös tavoittelee heitä sinun yrityksesi puolesta. Koska kyseinen ulkoistavia palveluita tarjoava yritys soittaa juuri oman yrityksesi asialla, onkin tärkeää valita omiin tarpeisiisi sopiva yhteistyökumppani.

Katriumilla tarjoamme hyvään hintaan liidien generointia sekä itse puhelinmarkkinoinnin eli kylmäsoittamisen hoitamista osana call center – ja contact center -palveluitamme. Meillä on alalta jo vuosien kokemus, joten voit olla varma, että homma hoituu ammattitaidolla, tehokkaasti ja asiakasystävällisesti. Pidämme huolen siitä, että tarjoamasi tuotteet ja palvelut tavoittavat juuri sen oikean kohderyhmän, lisäten yrityksesi myyntiä ja näkyvyyttä. Mikäli haluat kuulla lisää tarjoamistamme palveluista, ota meihin yhteyttä täältä!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.