Ulkoistettu blogipalvelu

Ulkoistettu blogipalvelu – Miten yrityksesi hyötyy bloggaamisesta?

Ulkoistettu blogipalvelu voi tuoda monelle yritykselle lisäarvoa. Blogin merkitys asiakashankinnassa ja markkinoinnissa on vuosien saatossa kasvanut huomattavasti. Siitä on tullut yksi tärkeimmistä kanavista, yrityksen luotettavuuden ja brändin luomisen kannalta. Yrittäjälle, jolle blogin kirjoitus on kuitenkin melko tuntematon asia, voi sen perustaminen tuntua haastavalta ajatukselta. Täytyy helpotukseksi huomauttaa, ettei blogikirjoitusten sisällön tarvitse olla hienoa, ammattikirjoittajan laatimaa tekstiä, vaan tärkeimmäksi asiaksi nousee selkeys, asianmukaisuus, hyödyllisyys ja helppolukuisuus.                                                       

Yksi suurimmista merkityksistä blogin kirjoittamisessa on säännöllisyydellä. Viikoittain päivittyvä blogi tuottaa jo paljon tulosta, ja päivittäin julkaistava blogi vielä enemmän. Tilastot osoittavat, että yritykset, jotka julkaisevat n. kolme blogipostausta viikossa saavuttavat 3.5 kertaa enemmän liikennettä sivuilleen, kuin ne, jotka julkaisevat blogeja harvemmin (HubSpot). Tässä kohtaa saatetaan törmätä kuitenkin ajankäytön ja resurssien tuomaan ongelmaan. Varsinkin, kun kyse on pienyrityksistä voi ajan varaaminen viikoittaiselle bloggaamiselle olla yksinkertaisesti mahdotonta. Onneksi tässä asiassa ei tarvitse jäädä yksin, sillä yrityksellä on mahdollisuus ulkoistaa blogin kirjoitus. 

Ulkoistettu blogipalvelu – Mitä hyötyä se tarjoaa yrityksellesi

Ajansäästö

Yrittäjän aika on rajallista ja säännöllisen blogin pitäminen voi olla aikaa vievää hommaa. Ulkoistettu blogipalvelu mahdollistaa sen, että yrittäjä voi keskittää oman aikansa ydinliiketoimintansa kehittämiseen. 

Jatkuva sisällön virta 

Ulkoistettu blogipalvelu takaa yritykselle jatkuvan sisällön virran. Säännöllinen blogikirjoitusten julkaiseminen pitää sivuston sisällön tuoreena ja houkuttelevana. Hakukoneet vaativat nettisivujen jatkuvaa päivitystä, jotta ne näkyisivät korkealla hakutuloksissa. Säännöllinen bloggaaminen on ratkaisu tähän, sillä jokaisen uuden blogitekstin julkaisu on tilaisuus näkyä hakukoneille ja ohjata liikennettä omille verkkosivuille. Ajassa elävää blogia tulisi päivittää vähintään kerran viikossa, mieluiten 2-3 kertaa viikossa. 

Houkutteleva sisältö

Ulkoistaminen varmistaa, että tekstin kirjoittaa henkilö, joka osaa tuottaa laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä. Kirjoittajalla on taitoa luoda houkuttelevia blogikirjoituksia, jotka puhuttelevat kohdeyleisöä. Blogin sisältö pysyy suunnitelmallisena, kun teemat on mietitty tarkkaan etukäteen. Ulkoistettu blogipalvelu takaa myös, että teksteissä käytetään oikeita avainsanoja, jotka parantavat sivustosi näkyvyyttä hakukonetuloksissa.  

Kustannustehokkuus 

Monet yritykset saattavat pelätä, että ulkoistettu blogipalvelu on kallis lisäpalvelu, mutta hyvä uutinen on se, että tämä luulo on väärä. Ulkoistettuja blogipalveluita voi saada hyvinkin edulliseen hintaan ja yritys pystyy räätälöimään ne oman tarpeensa mukaan. Bloggaamisen tulokset konkretisoituvat pitkällä aikavälillä, sillä se miten bloggaus vaikuttaa tapahtuu pitkälti hakukoneiden kautta. Vaikka päivittäinen bloggaus tuottaisi aluksi vain kohtuullisia näyttöjä ja liidejä, todelliset tulokset ilmenevät vasta myöhemmin. Blogipostauksen vaikutus voi olla aluksi rajallinen, mutta postaus jatkaa sen jälkeen hakemistaan hakukoneissa. Ajan myötä postaus voi tuoda jatkuvasti liikennettä sivustolle, vaikka sitä ei päivittäisi. Noin 70% kuukausittaisesta liikenteestä ja noin 90% liideistä tulee vanhoista blogeista. Näin ollen, vaikka bloggaaminen ei aina näyttäisikään tuovan välittömiä tuloksia, sen vaikutukset voivat muodostua tuhansiksi vierailijoiksi ja sadoiksi liideiksi tulevaisuudessa. Blogipalveluiden arvo nousee näin nopeasti niistä laskutettavan hinnan yläpuolelle. 

Mitä hyötyä blogipalveluista yleisesti on?

Vaikuttaa asiakkaisiin 

Kun mietitään yritykselle tärkeimpiä asioita, ensimmäiseksi nousee ehdottomasti asiakkaiden tavoittaminen, saaminen ja pitäminen. Usein ei välttämättä tule kuitenkaan ajatelleeksi miten tärkeä rooli blogin pitämisellä voi olla tässä asiassa. Säännöllisesti päivitetty blogi tuo uusia kävijöitä ja näin ollen potentiaalisia asiakkaita yrityksen verkkosivuille. Laadukas ja kiinnostava sisältö houkuttelee lukijoita ja auttaa osoittamaan yrityksen asiantuntemuksen. Tutkimukset osoittavat, että yli 80% asiakkaista, pitää blogeista saamaansa tietoa luotettavana ja hyödyllisenä (Written). Blogin avulla luodaan vuorovaikutteista yhteyttä asiakkaisiin. Kommenttien ja palautteen kautta yritys voi saada arvokasta tietoa asiakkaiden tarpeista ja odotuksista. Jatkuvalla vuorovaikutuksella asiakkaiden kanssa, on suuri, positiivinen vaikutus yrityksen luotettavuuteen. 

Parantaa hakukonenäkyvyyttä 

Tasokas, ajankohtainen ja säännöllisesti päivitetty blogi parantaa yrityksen hakukonenäkyvyyttä toimien liikenteenohjaajana yrityksen nettisivuille. Pelkän bloggauksen avulla on 434% suurempi todennäköisyys, että sivustosi sijoittuu korkeammalle hakutuloksissa (TechClient). Hakukoneet suosivat tuoretta, säännöllistä sisältöä ja blogipostauksen sisältämät avainsanat, parantavat näkyvyyttä hakutuloksissa. Tällä on todella suuri merkitys, sillä 75% ihmisistä, ei jatka hakukoneen ensimmäistä sivua pidemmälle (PersuasionNation). Mitä enemmän liikennettä saat ohjattua nettisivuillesi, sitä paremmin menestyt hakutuloksissa. 

Toimii hyvänä markkinointikanavana

Blogikirjoitukset auttavat lisäämään tietoisuutta yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Esittelemällä blogeissa uutuuksia, kokemuksia ja asiakastarinoita, asiakkaat voivat ymmärtää paremmin, mitä yritys tarjoaa. Blogi antaa mahdollisuuden pehmeämpään markkinointiin. Sen sijaan, että suoraan myytäisiin tuotteita tai palveluita, voidaan blogissa tarjota arvokasta tietoa, ratkaisua ongelmiin ja vinkkejä. Tämä voi houkutella asiakkaita yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden äärelle. Tutkimukset osoittavat, että yli 60% asiakkaista on päätynyt tekemään ostoksia lukemansa blogin perusteella (PersuationNation). 

Auttaa erottumaan kilpailijoista

Ulkoistettu blogipalvelu voi tuoda huomattavaa kilpailuetua. Jos kilpailijat eivät hyödynnä blogipalveluita, aktiivinen blogi voi tarjota yritykselle etulyöntiaseman. Se erottaa yrityksen muista saman alan toimijoista ja houkuttelee asiakkaan valitsemaan juuri kyseisen yrityksen, tämä taas vahvistaa yrityksen asemaa alan johtavana toimijana ja asiantuntijana.

Yritys-bloggaamiseen liittyvää statistiikkaa

  • Säännöllisesti bloggaavat yritykset (yli 16 postausta kk), saavuttavat 3.5 kertaa enemmän liikennettä sivuilleen, kuin ne jotka julkaisevat blogeja harvemmin. (Lähde: HubSpot)
  • B2B yritykset, jotka bloggaavat saavuttavat 67% enemmän potentiaalisia asiakkaita, kuin yritykset, jotka eivät bloggaa. (Lähde: InsideView)
  • Pienyritykset, jotka bloggaavat saavuttavat 126% prosenttia enemmän potentiaalisia asiakkaita, kuin yritykset, jotka eivät bloggaa. (Lähde: Impact)
  • Yli 60% asiakkaista tuntee yrityksen luotettavammaksi, luettuaan kustomoitua tekstiä näiden sivuilta. (Content Marketing Institute)
  • Säännöllisesti bloggaavat yritykset, saavuttavat 97% enemmän klikkauksia sivuilleen. (Lähde: HubSpot)
  • Yli 77% internetin käyttäjistä lukee blogeja, ja yrityksillä, jotka bloggaavat on 55% enemmän kävijöitä nettisivuillaan. (Lähde: HubSpot, “The Ultimate List of Marketing Statistics for 2022” )

Ulkoistettu blogipalvelu: Yhteenveto 

Ei varmasti ole enää epäselvää, millä kaikin tavoin säännöllisesti julkaistut blogikirjoitukset voivat auttaa yritystäsi. Ja hienoin asia tässä on se, ettei blogipalvelun ulkoistaminen vaadi yritykseltä kuin sen käyttöönoton, tämän jälkeen firma, jolle palvelu on ulkoistettu, hoitaa loput.

Yrittäjälle on tärkeää pystyä keskittämään mahdollisimman paljon omaa aikaansa yrityksen ydinliiketoiminnan kehittämiselle. Tämän ajan käytön optimoinnissa auttaa huomattavasti se, kun asiakashankintaa, asiakastyytyväisyyttä ja liiketoimintaa tukevat palvelut pyörivät omalla painollaan. Kun yrityksellä on käytössä ulkoistettu blogipalvelu, yrittäjä voi luottaa siihen, että yrityksen näkyvyys, luotettavuus ja asema paranevat jatkuvasti. Yritys hyödyntää näin ollen kaikkia mahdollisia keinoja liiketoimintansa edistämiseksi, ilman että sen täytyy itse tehdä kaikkea. 

Katrium tarjoaa yrityksellesi ulkoistetun sisällöntuotantopalvelun tuottamalla mielenkiintoisia ja ajankohtaisia tekstejä, jotka puhuttelevat lukijaa. Kasvata hakukonenäkyvyyttä sekä nettisivuillesi virtaavia kävijämääriä. Vakuuta, innosta ja herätä mielenkiintoa. Lue lisää täältä ja ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tags: No tags

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.