Tutkimus- ja tiedonkeruupalvelut

Katrium tarjoaa monipuolisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuspalveluita yrityksille. Tutkimuksia tehdään myös alihankintana markkinatutkimusyrityksille.

Arviointi, suunnittelu ja tulosten mittaaminen onnistuvat seuraavien tutkimusten avulla:

  • Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute
  • Henkilöstötutkimukset
  • Kansainväliset markkinatutkimukset
  • Sidosryhmätutkimukset
  • Kilpailijatutkimukset
  • Yhteistyökumppanitutkimukset
  • Markkina- ja kuluttajatutkimukset
  • Mystery Shopping

Asiakastyytyväisyys
& palaute

Kuuntele mitä asiakkaat haluavat kertoa sinusta ja kilpailijoistasi. 

kilpailijatutkimus

Kilpailijoilta voi oppia todella paljon.

kansainvälinen markkinatutkimus

Kilpailuetusi voi olla täysin eri kansainvälisellä markkinalla kuin Suomessa. 

Mystery shopping

Tekeydymme asiakkaaksi ja katsomme asioita asiakas-silmälasien läpi.

henkilöstö & sidosryhmätutkimukset

Työilmapiirimittaukset ja erilaiset organisaation kehittämistutkimukset.

Tuote & palvelututkimukset

Selvitämme käyttökokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä.