Tutkimuspalvelut

Tutkimus-, haastattelu-&

tiedonkeruupalvelut

 

Katrium tarjoaa monipuolisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuspalveluita yrityksille. Tutkimuksia tehdään myös alihankintana markkinatutkimusyrityksille.
Arviointi, suunnittelu ja tulosten mittaaminen onnistuvat seuraavien tutkimusten avulla:

◉ Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalaute
◉ Henkilöstötutkimukset
◉ Kansainväliset markkinatutkimukset
◉ Sidosryhmätutkimukset
◉ Kilpailijatutkimukset
◉ Yhteistyökumppanitutkimukset
◉ Markkina- ja kuluttajatutkimukset
◉ Mystery Shopping

Mitä SinäSaat
 
CUSTOMER FEEDBACK

Asiakastyytyväisyys & palaute

Kuuntele mitä asiakkaat haluavat kertoa sinusta ja kilpailijoistasi. 

COMPETITOR ANALYSIS

kilpailijatutkimus

Kilpailijoilta voi oppia todella paljon.

INTERNATIONAL RESEARCH

kansainvälinen markkinatutkimus

Kilpailuetusi voi olla täysin eri kansainvälisellä markkinalla kuin Suomessa. 

MYSTERY SHOPPING

Mystery shopping

Tekeydymme asiakkaaksi ja katsomme asioita asiakas-silmälasien läpi.

PERSONNEL & SHAREHOLDER RESEARCH

henkilöstö & sidosryhmätutkimukset

Työilmapiirimittaukset ja erilaiset organisaation kehittämistutkimukset.

NEW PRODUCT & SERVICE RESEARCH

Tuote & palvelututkimukset

Selvitämme käyttökokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä.

Shopping Basket