17bcfa2d-d309-40fe-b005-ad4df1b2b5ca

Assari – Asiakaspalvelun ja toimiston sykkivä sydän!

Hyvän assarin tärkeydestä ei varmasti tarvitse kenellekään kertoa. Assari on henkilö joka tietää yrityksessä lähes kaiken ja osaa tehdä työtehtäviään monipuolisesti. Ammattinetti sivustolla onkin varsin nohevasti kerrottu mitä kaikkea työtehtäviin kuuluu.

http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/19/3/321_ammatti

Sihteeri (assistentti) hoitaa monipuolisia toimistopalvelu-, tietohallinto- ja viestintätehtäviä erilaisissa organisaatioissa. Työnkuva voi vaihdella suuresti, siihen vaikuttavat mm. yrityksen tai organisaation toimiala ja koko sekä oman esimiehen asema.
Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi kokoussihteerinä toimiminen, pöytäkirjojen laatiminen ja puhtaaksikirjoitus. Sihteeri käsittelee myös postia ja sähköpostia, hoitaa ajanvarauksia sekä vastaanottaa ja välittää puheluja.
Tehtävänä voi olla myös yrityksen tiedotus, erilaisten tilaisuuksien järjestely, matkojen valmistelu, sisäiset hankinnat, henkilöstöasioiden hoito jne. Sihteeri voi hoitaa myös esimerkiksi esitteiden, vuosikertomusten, mainostekstien ja vastaavien painatukseen liittyviä töitä sekä nettisivujen päivityksiä.
Työ voi käsittää myös yhteenvetojen laatimista sekä informaation keräämistä ja valmistelua esimiehen tarvitsemaan muotoon. Myös raportointi, tilastointi ja arkistointi voivat kuulua työtehtäviin.
Johdon sihteerin tehtävänä on esimiehen avustaminen, aikataulujen suunnittelu, matkojen järjestäminen jne. Sihteeri on esimiehen ja oman organisaation edustaja ulospäin. Sihteeri toimii usein erilaisten projektien ja työryhmien jäsenenä, joissakin yrityksissä myös johtoryhmän jäsenenä.
Työ on istumatyötä pääasiassa toimistomaisessa ympäristössä, ja yleensä siihen kuuluu paljon päätetyöskentelyä. Tietokone on tärkein työväline. Työssä käytetään mm. sähköpostia sekä erilaisia toimisto-ohjelmia kuten tekstinkäsittelyohjelmia, taulukkolaskentaa, henkilöstöhallintaohjelmia jne.
Sihteeri käyttää tiedon hankinnassa monenlaisia tietolähteitä ja verkostoja. Päivittäisessä työssä käytetään myös muuta toimistotekniikkaa kuten esimerkiksi tulostimia ja kopiokoneita.
Työaika noudattaa normaalia toimistotyöaikaa. Työ on usein nopeatempoista, ja monet tehtävät ovat samanaikaisesti odottamassa ja keskeytyksiin on suhtauduttava joustavasti. Kokouksia ja muita tilaisuuksia on myös iltaisin. Työhön saattaa sisältyä paljonkin matkustamista riippuen työnantajasta ja toimenkuvasta.

Tämän kuvauksen lukiessa, voin vilpittömästi allekirjoittaa blogimme otsikon – Assari on todellakin toimiston sykkivä sydän!

Kasaantuuko toimistotyöt ja puhelin soi taukoamatta? Jääkö tärkeisiin sähköposteihin vastaamatta, onko kalenteri sekaisin ja to do-lista senkuin kasvaa.
Anna meidän assarimme auttaa! Assaripalvelu on osa contact centeriämme, joten monipuoliset palvelut takaavat asioiden hoitumisen sujuvuuden.
Maaliskuun 2019 tarjous: Assari käyttöösi 15€/h!

Tags: No tags

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.