octavian-dan-iY6QMkP66mI-unsplash

Asiakaspalvelun kanavat vuonna 2020

Jos mennään ajassa 10 vuotta taaksepäin, oli älypuhelin jo tuttu monelle, mutta sen tarjoamat mahdollisuudet olivat vielä melko rajalliset. Tultaessa 2020-luvulle älypuhelin on lähes pakollinen olla olemassa, jos haluaa asioiden hoituvan helposti ja kätevästi. Tämä vaikuttaa tietenkin myös eri palvelukanaviin, joita käytetään asiakaspalvelussa. Sen sijaan, että puhelimella vain puhuttaisiin nykyään, sillä ollaan enemmän internetissä sekä sosiaalisessa mediassa. Siksi myös asiakaspalvelun tulee ulottua näihin kanaviin. Tämä ei kuitenkaan poista perinteisen puhelinpalvelun tärkeyttä, vaan kyse on lähinnä siitä, että sen rinnalle tuodaan muita kanavavaihtoehtoja, jotka palvelevat erilaista asiakaskuntaa eri tavoin.

Asiakkaan käyttämät palvelukanat

Nykyään asiakkaat haluavat löytää tiedon helposti ja nopeasti. He toivovat tiedon löytyvän ensisijaisesti yrityksen kotisivuilta, sillä suurimmalla osalla on käytössään internet, jonka kautta tiedon hakeminen käy nopeasti.

Yleensä asiakkaan tiedonhaku kulkeekin seuraavanlaisen reitin kautta: Aluksi tietoa haetaan yrityksen kotisivuilta. Jos sitä ei löydy voidaan kysymys esittää livechatin avustuksella, josta kysymys aluksi ohjautuu automaattiin ja tämän jälkeen suoraan asiakaspalvelijalle, jos automaatti ei osaa vastata kysymykseen. Jos vastaus ei löydy sieltäkään, voi asiakas soittaa asiakaspalveluun.

Matkan varrella voi hyödyntää myös muita kanavia, joita ovat muun muassa sosiaalisen median eri kanavat, blogit, forumit ja erilaiset someverkostot. Yleensä juuri muiden ihmisten kokemuksista saakin hyviä vinkkejä ja neuvoja myös oman ongelman hoitamiseen.

Monesti asiakas päätyy puhelinpalveluun vain siinä tapauksessa, ettei ole onnistunut saamaan haluttua tietoa mistään muualta. Siksi on todella tärkeää, että yritys ei jätä asiakaspalveluaan vain yhden palvelukanavan varaan, vaan vaihtoehtoja löytyy erilaisille asiakkaille erialisine toiveineen.

Uusien palvelukanavien käyttöönottaminen

Maailma menee eteenpäin ja siksi myös eri toimintojen ja palveluiden on mentävä eteenpäin. Se, mitä asiakkaat arvostivat vielä 90-luvulla, on täysin eri kuin se, mitä he arvostavat nykyään. Internetin käytön yleistyessä se on tuonut lukuisia uusia mahdollisuuksia ja olisi hölmöä jättää nämä mahdollisuudet käyttämättä.

2020-luvulla yrityksen kannattaakin ehdottomasti ottaa käyttöön modernit palvelukanavat perinteisten rinnalle. Se kannattaa tehdä hallitusti, jotta vältytään mahdolliselta sotkulta, mitä eri kanavien ylläpitäminen voi saada aikaan. Siksi onkin hyvä harkita asiakaspalvelun ulkoistamista sille erikoistuneelle palveluntarjoajalle. Katrium pystyy hoitamaan koko yrityksen asiakaspalvelun ammattimaisesti, tehokkaasti ja tarjoamalla ystävällisen palvelun yrityksen asiakkaille.

Monikanavaisuus, monikielisyys ja monipuolisuus ovat meille tuttuja. Kokeneille asiakaspalvelun ammattilaisillamme ei mene sormi suuhun kiperänkään kysymyksen edessä, vaan he osaavat löytää ratkaisun ja hoitaa sen ammattimaisen varmalla otteella.

Ensiksi käymme yhdessä läpi yrityksen toiveet ja tavoitteet asiakaspalvelun suhteen. Tämän jälkeen räätälöimme eri palvelukanavat juuri sen mukaan, mikä palvelee yrityksen asiakkaita parhaiten. Meillä on ajantasainen tieto ja kokemus siitä, mitkä palvelukanavat toimivat parhaiten, miten niissä toimitaan ja miksi se on tärkeää yrityksen tarjoaman palvelun kannalta. Meillä on riittävä määrä resursseja ja henkilökuntaa, jotta palvelu toimii moitteettomasti 24/7. Ymmärrämme, mitkä ovat toimivia prosesseja kunkin kanavan hallintaan ja asiakaspalveluosaaminen kokonaisuutena on kanssamme huippuluokkaa.

Ulkoistaminen helpottaa yrityksen omaa taakkaa asiakaspalvelusta, joka yleensä jää muiden toimintojen jalkoihin. Vaikka Suomessa suurin osa yrityksistä hoitaakin asiakaspalvelunsa itse, on sen ulkoistaminen tullut entistä yleisemmäksi. Suurimmaksi osaksi tämä tapahtuu osittaisella ulkoistamisella, joka tuntuukin olevan erittäin toimiva ratkaisu monen yrityksen kannalta.

Katriumilla voit luottaa 15 vuoden kokemukseen asiakaspalvelutyöstä mitä moninaisemmille yrityksille, jotka toimivat hyvin erilaisten palveluiden parissa. Tämä monipuolisuus onkin tuonut meille tarvittavaa kokemusta, jonka avulla pystymme tänä päivänä toimimaan monenlaisissa eri tehtävissä asiakaspalvelun saralla. Ota yhteyttä heti tänään ja tehdään yhdessä yrityksesi asiakaspalvelusta osa suurta menestystarinaa. 

Tags: No tags

One Response

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.