woman in black blazer sitting on black office chair

Järjestö – pidä jäsentietosi ajantasalla ja edistä järjestön tomintaa

Järjestöille niiden jäsenet ja erilaiset lahjoittajat, ovat olennainen osa toimintaa, kuten yrityksille esimerkiksi asiakkaat tai tavarantoimittajat. Yritysten on toimintansa kannalta suotavaa, ja ennen kaikkea voittoja ajatellen kannattavaa, ylläpitää hyvää suhdetta asiakkaisiin, jotta liiketoiminta voi jatkua entisellään tai jopa kasvaa. Monet järjestöt eivät kuitenkaan tavoittele voittoa, joten miksi heidän olisi siis syytä pitää yhteyttä omiin jäseniinsä tai mahdollisiin uusiin jäseniin?

Jäsenten tavoittaminen on tärkeää järjestöjen toiminnalle

Vaikka järjestöt eivät tosiaan useinkaan tavoittele voittoa, on raha kuitenkin tärkeässä osassa jokaisen organisaation toiminnassa. Näin ollen onkin tärkeää, että myös järjestöjen rahahanat pysyvät auki, jotta järjestön toiminta voi jatkua ja mahdollisesti jopa kasvaa. Miten tämä sitten käytännössä onnistuu? Erinomainen keino lahjoitusten saamiseen on vanhojen jo olemassa olevien jäsenten aktivointia. Kylmä soittaminen on yleisesti käytetty markkinointikeino, jonka tarkoituksena on aktivoida jo olemassa olevia jäseniä ja muistuttaa heitä, juuri kyseisen järjestön olemassaolosta. Tämä herättää monet jäsenet tukemaan järjestön toimintaa uudelleen, joka on tietenkin järjestön tavoitteiden kannalta otollista.

Vanhojen jäsenten aktivoimisen lisäksi, etenkin järjestöt, jotka järjestävät muun muassa varainkeruutapahtumia sekä muita tapahtumia jäsenilleen, hyötyvät erityisesti järjestelmällisesti ja asianmukaisesti lähetetyistä tapahtumakutsuista, jotka houkuttelevat jäsenet ja lahjoittajat tapahtumiin paikalle. Kutsujen lähettäminen on hyvä keino aktivoida niin vanhat jäsenet kuin houkutella paikalle myös uusia jäseniä.

Asiakaspalvelu on yrityksille tärkeä keino asiakkaan ja yrityksen välisessä yhteydenpidossa. Asia ei ole lainkaan erilainen järjestöjen ja sen jäsenten kohdalla. Asinatunteva, ystävällinen ja asiakaslähtöinen asiakaspalvelu, auttaa järjestöjä pitämään yhteyttä jäseniinsä ja tarjoamaan jäsenilleen parasta mahdollista apua ja palvelua. Kattava ja monikielinen asiakaspalvelu myös houkuttelee paikalle uusia jäseniä, sillä he saavat haluamiinsa kysymyksiin vastaukset nopeasti ja helposti, mikä viestii heille järjestön toiminnan luotettavuudesta.

Kaiken kaikkiaan voimme siis todeta, että vaikka järjestöjen yritysten tavoitteet eroavat selkeästi toisistaan, ei asiakkaista ja jäsenistä huolehtiminen ole loppupeleissä kovinkaan erilaista. Jokaisen järjestön tulisikin siis ottaa jäsenensä erityisen hyvin huomioon, jotta järjestö voi tehokkaasti saavuttaa omat tavoitteensa parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä jäseniä tavoittaessa tulee ottaa huomioon?

Jäsenten tavoittamiseen liittyy Euroopan Unionin alueella, ja toki muuallakin, tietenkin litania lakeja, joita myös järjestöjen tulee noudattaa. Yksi merkittävimmistä tekijöistä tässä on GDPR eli General Data Protection Regulation, joka tunnetaan suomeksi EU:n yleisenä tietosuoja-asetuksena. Asetuksen tarkoitus on suojella EU:n kansalaisten tietoja ja turvata henkilötietojen turvallinen ja riskitön käsittely. Näin ollen järjestöt, jotka haluavat tavoitella jäseniään esimerkiksi tapahtumien tai muiden asioiden osalta on varmistettava, että jäsentiedot ovat päivitetty GDPR:n mukaiseksi ja myös puheluissa ja muissa yhteydenotto menetelmissä noudatetaan asetuksen mukaisia säännöksiä. Järjestöjen on syytä huomioida kaikki nämä tekijät heidän tavoitellessaan ja pitäessään yhteyttä jäsentensä kanssa.

Miten järjestöt voivat kätevästi ja luotettavasti tavoittaa niin uusia kuin vanhojakin jäseniään?

Harvalla järjestöllä on kuitenkaan käytössään niin suurta määrää resursseja, jotta ympärivuorokautisen ja monikielisen asiakaspalvelun ylläpitäminen, tapahtumakutsujen lähettäminen sekä vanhojen jäsenten aktivoiminen olisi kaikki mahdollista, etenkään jos järjestö pyörii pääasiassa vapaaehtoisten voimilla. Katriumilla tarjoamme kuitenkin erinomaiset palvelut auttamaan järjestöjä pitämään yhteyttä jäseniinsä. Tarjoamme monikielisen ja monikanavaisen asiakaspalvelun, josta apua on saatavilla kellon ympäri. Pidämme huolen, että tapahtumakutsut on lähetetty ajallaan ja osallistujat rekisteröity sekä siitä, että vanhat jäsenet aktivoituvat ja pyrimme houkuttelemaan myös uusia paikalle. Kaikessa toiminnassa noudatamme tietenkin asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä, joten voit varmistua toimintamme luotettavuudesta ja laadusta. Mikäli kiinnostuit järjestöille tarjoamistamme palveluista, otathan meihin yhteyttä täältä, niin kerromme lisää. Mikäli jäsentietorekisterisi ei ole vielä GDPR:n mukainen, ei syytä huoleen, me päivitämme sen myös puolestasi!

Customer Sercvice affects customer satisfaction

5 syytä miksi asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen kannattaa

Minkä tahansa yrityksen toiminnassa asiakas on tärkeä ellei jopa tärkein tekijä. Tämän vuoksi asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen on oleellinen osa yrityksen toimintaa. Tyytyväiset asiakkaat luonnollisesti kasvattavat yrityksen toimintaa ja sitä kautta myös voittoja. Siksi jokainen pienyrittäjä pyrkii panostamaan mahdollisimman paljon oman yrityksensä asiakaspalveluun. Kaikista ponnisteluista huolimatta ongelmia toisinaan ilmenee. Miten erilaiset väärinkäsitykset ja ongelmat voidaan parhaiten ratkaista niin, että asiakkaalle jää hyvä kuva yrityksestä? Mikä sen parempi keino kuin kysyä yrityksen asiakkailta tyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskysely apuna.

Miksi asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen kannattaa?

  1. Asiakastyytyväisyyden tason tietäminen

On erittäin tärkeää yrityksesi toiminnan kannalta tietää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat tuotteisiisi, saamaansa palveluun sekä muihin yritykseesi liittyviin tekijöihin. Tietenkin yhtä tärkeää kuin tämän tiedon kerääminen on, on myös se, että toimit saatujen tuloksien perusteella ja ne huomioiden. Näin ollen voit kehittää mahdollisia ongelmakohtia ja toisaalta pitää huolta, että asiat joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä, toimivat jatkossakin yhtä mallikkaasti.

  1. Asiakkaat kokevat, että heidän kokemuksillaan on väliä

Useimmiten, mikäli asiakkailla on ongelmia yrityksen kanssa, ongelmat ratkeavat parhaiten, kun asiakasta vain kuuntele ongelman suhteen. Asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen antaa asiakkaille mahdollisuuden keskustella ongelmista, yrityksen toiminnasta, kehityskohteista sekä mikä on onnistunut erityisen hyvin. Näin ollen asiakkaalle tulee olo, että hän on tullut kuulluksi ja yritys todella välittää juuri hänen mielipiteestään.

  1. Voit asettaa yrityksellesi kehittämistavoitteista

Kuten jo aiemmin mainitsimmekin, on erityisen tärkeää, että yrityksesi ei vain kuuntele asiakkaiden ongelmia vaan tietenkin myös reagoi niihin. Näin ollen samoilta ongelmilta voidaan jatkossa välttyä tehokkaasti. Tämä tietenkin lisää asiakastyytyväisyyttä ja ennen kaikkea asiakkaat tuntevat olonsa kuulluksi, kun heidän esille tuomaan ongelmaan on löydetty toimiva ratkaisu.

  1. Tyytyväisen ja uskollisen asiakaskunnan kasvattaminen

Jokaisen yrityksen tavoitteena on tietenkin voittojen tuottaminen omia tuotteita ja palveluitaan myymällä. Tämä ei tietenkään ole sattuman kauppaa, vaan menestyvillä yrityksillä on uskollinen ja tyytyväinen asiakaskunta, jotka tukevat yrityksen toimintaa pitkällä aikavälillä. Asiakastyytyväisyyskyselyiden teettäminen voi antaa sinulle markkina etua, joka nostattaa asiakastyytyväisyyttäsi ja pitää asiakkaasi lojaaleina juuri sinun yrityksellesi. Uskollinen asiakaskuntasi saattaa jopa kasvaa asiakastyytyväisyyskyselyiden ansiosta, sillä asiakkaat kokevat, että yrityksesi välittää heidän yksilöllisistä mielipiteistään ja kokemuksistaan.

  1. Etujen saavuttaminen

Kaiken kaikkiaan asiakastyytyväisyyskysely antaa etua muihin kilpailijoihisi, sillä tiedät, mitä yrityksesi asiakkaat todella ajattelevat. Asiakkaasi tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi, mikä nostattaa asiakastyytyväisyyttä ennestään. Mahdolliset ongelmat saadaan tuotua esiin asiakkaiden näkökulmasta, minkä ansioista niille voidaan lähteä etsimään ratkaisua. Kaikenkaikkiaan asiakastyytyväisyyskyselyiden teettäminen parantaa siis niin asiakkaiden kokemusta kuin myös auttaa yritystä toiminnan kehittämisessä ja kasvussa.

Mitä asiakastyytyväisyyskyselyt pitävät sisällään?

Customer Sercvice affects customer satisfaction

Asiakastyytyväisyyskyselyt koostuvat pääosin helpoista numeerisista arvioista yrityksen eri osa-alueita koskien. Kysymykset voidaan laatia yhdessä yrityksen kanssa, jolloin voit olla varma, että asiakastyytyväisyyskyselyssä keskitytään juuri sinun yrityksellesi tärkeisiin asioihin. Numeraalisten arviot ovat erityisen näppäriä, sillä niihin vastaamisessa ei mene kauaa, mikä pitää kyselyn tiiviinä, jolloin asiakas jaksaa siihen todennäköisemmin vastata. Katriumilla pyrimme kuitenkin numeraalisten arvioiden lisäksi aina sisällyttämään lomakkeelle myös joukon avoimia kysymyksiä tai mahdollisuudet numeraalisen arvion perustelulle, jolloin yritykselläsi on enemmän dataa käytössä palautteen ja kehitysideoiden suhteen.

Teetä asiakastyytyväisyyskysely yrityksellesi täältä

Katriumilla hoidamme yrityksesi asiakastyytyväisyyskyselyt ammattitaidolla ja asiakasystävällisesti. Asiakastyytyväisyyskysely ja sen toteuttaminen onnistuu niin sähköpostitse kuin puhelimitsekin, joista etenkin puhelimitse saadaan yleensä kaikkein parhaita tuloksia vastausprosentin suhteen. Taitavat puhelinhaastattelijamme, pitävät huolen, että kysely sujuu ongelmitta eikä asiakkaalle tule häiriköivä olo soitosta. Mikäli haluat kuulla lisää tarjoamistamme kyselypalveluista ja saada kattavan kuvan siitä, mitä asiakkaasi todella yrityksestäsi ajattelevat, ota meihin yhteyttä täältä.

silvan-arnet-PFqfV5bn91A-unsplash

Tunne kilpailijasi – Miksi tilanne kannattaa tarkistaa säännöllisesti?

Oletko pohtinut, miksi joku kilpailijayrityksistäsi menestyy erityisen hyvin? Mikä saa juuri heidät erottumaan muiden joukosta? Haluaisitko varmistusta siitä, että juuri sinun yrityksesi palvelut jäävät asiakkaiden mieleen? Kilpailijoidesi tunteminen sekä heidän tarjontansa tietäminen voivat auttaa sinua tekemään omista tuotteistasi, palveluistasi ja markkinoinnistasi muista saman alan yrityksistä erottuvamman. Tällöin juuri sinun yrityksesi jää paremmin asiakkaiden mieleen. Kun tunnet kilpailijoidesi toiminnan sekä hinnat, voit myös varmistua omien palveluidesi hintojen kilpialukykyisyydestä sekä vastata tehokkaasti esimerkiksi kilpailijoidesi mainoskampanjoihin omilla kampanjoillasi. Kilpailijatutkimus on tähän tilanteeseen oikea ratkaisu.

Miksi sinun kannattaa tutustua kilpailijoidesi toimintaan kilpailijatutkimuksen kautta?

Jokaisen pienyrityksen, sekä muiden yrityksien, tulisi tutustua ainakin jollakin tasolla oman alan kilpailijoidensa toimintaan. Nykypäivänä lähes jokaisella alalla toimijoita on useita, minkä vuoksi onkin tärkeää tietää, minkälaista palvelu- ja tuotetarjontaa asiakkaille on saatavilla ja tietenkin, millä hinnoilla. Tutustumalla kilpailjoidesi toimintaan voit verrata omaa tuote- tai palveluvalikoimaasi heidän tarjoamaan valikoimaan, jolloin huomaat, mikäli sinulla olisi ehkä aihetta lisätä jotakin uutta valikoimaasi. Tai kenties varmistua siitä, että tarjoat jo vähintään samaa, mitä kilpailijatkin tai ehkä jopa kattavampia palveluita. Tuote- tai palveluvalikoiman ajantasaisuuden ja kattavuuden lisäksi, tuntemalla kilpailijasi voit myös nähdä, millä hinnoilla tuotteita ja palveluita tarjotaan. Näin ollen voit varmistua omien tuotteidesi sekä palveluidesi hintojen kilpailukykyisyydestä.

Useimmilla aloilla yritykset myös tarjoavat erilaisia alennuksia, erikoistarjouksia sekä kampanjoita. Kun tiedät kilpailijoidesi kampanjat, voit suunnitella omalle yrityksellesi kilpailukykyiset ja houkuttelevat kampanjat, saamasi tiedon pohjalta. Kilpailijoidesi tunteminen auttaa siis yrityksesi markkinointi strategian rakentamisessa ja sen ajantasaisena pitämisessä.

Vertailemalla oman alasi kilpailijoiden tuotteita, palveluita, kampanjoita sekä muuta toimintaa voit tehdä oman yrityksesi toimintoihin ja käytäntöihin tarvittaessa myös päivityksiä, jotta yrityksesi erottaa paremmin massan joukosta. Tärkeä osa jokaisen yrityksen toimintaa asiakkaiden näkökulmasta, on tietenkin myös asiakaspalvelu. Persoonallisella asiakaspalvelulla varmistat, että asiakkaasi ovat tyytyväisiä, ja voit myös verrata omaa asiakaspalveluasi kilpailijoidesi asiakaspalveluun, ja näin ollen varmistaa, että tarjoat alasi parasta asiakaspalvelua yrityksesi asiakkaille.

kilpailijatutkimus kannattaa tehdä säännöllisesti

Nykyään yritysten käytännöt ja toimintamallit ovat jatkuvassa muutoksessa. Uusia kampanjoita ja menetelmiä tulee jatkuvasti lisää, jolloin niitä myös hyödynnetään yhä enemmän ja enemmän. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että oma yrityksesi pysyy ajan hermolla, ja näin ollen säilyttää kilpailukyvykkyytensä markkinoilla. Jo pelkässä vuodessa asiakaspalveluun ehtii tulla huimia muutoksia, tuotteet ja palvelut kehittyvät ja kiinnostavampia kampanjoita innovoidaan. Tämän vuoksi jokaisen yrittäjän olisikin syytä tarkistaa kilpailijoiden tilanne säännöllisin väliajoin. Tuntemalla kilpailijasi ja seuraamalla heidän toimintaansa säännöllisesti, varmistat, että oma yrityksesi pysyy ajantasaisena ja asiakkaiden kiinnostus yrityksessä säilyy ja tietenkin parhaassa tapauksessa lisääntyy.

Miten saat luotettavaa ja objektiivista tietoa kilpailijoistasi?

Harva pienyrittäjä ehtii alkaa tutkimaan jokaista kilpailijaansa yksityiskohtaisesti; tarjottuja palveluita, asiakaspalvelua sekä markkinointia ja kampanjoita myöden. Tämän vuoksi kilpailijatutkimus onkin erinomainen vaihtoehto. Ulkoistamalla kilpailijatutkimuksen tekemisen, saat itsellesi kattavasti luotettavaa ja objektiivista tietoa kilpailijoidesi toiminnasta, jota voit käyttää oman yrityksesi hyödyksi, kuten jo aiemmin mainitsimmekin.

Katriumilla alan ammattilaiset tutustuvat kattavasti yrityksesi kilpailijoiden asiakaspalvelun toimintaan sekä puhelimitse että sähköpostitse ja muita mahdollisia kanavia pitkin. Tämän tarkoituksena on erityisesti keskittyä siihen, millaista apua heille tarjotaan ja kuinka nopeasti vastaukset saadaa. Lisäksi tutustumme kilpailijoidesi hintoihin ja kampanjoihin, jotta näet omien palveluidesi hintojen sekä kampanjoiden kilpailukyvykkyyden. Samalla tarkistamme aina kilpailijasi brändin näkyvyyden, jotta voit kehittää oman yrityksesi brändisi näkyvyyttä entistä paremmaksi ja ainutlaatuisemmaksi. Tarjoamme sinulle tekemistämme löydöksistä ja havainnoista kattavan ja monipuolisen raportin, jota voit tutkia yhdessä tiimisi kanssa.