WhatsApp Image 2019-09-02 at 12.44.05 (2)

VOIKO TYÖHARJOITTELU AUTTAA TYÖLLISTYMISESSÄ JA OMIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA

Työharjoitteluja on moneen lähtöön. Niitä pääsee tekemään eri alojen yrityksissä, ne ovat eri mittaisia ja niiden tavoitteet ovat erilaisia. Useimmiten työharjoittelut ovat osa opiskelua, erityisesti ammattikouluissa ja –korkeakouluissa, joista ei edes voi valmistua tekemättä harjoitteluja.

Työharjoitteluissa on kuitenkin monta puolta ja työharjoittelujärjestelmää on valitettavasti käytetty väärin joissain tapauksissa. Jotkut yritykset ovat nähneet työharjoittelijat ilmaisena työvoimana tekemään niitä töitä, mitä muut yrityksessä eivät halua tehdä. Ajatellaan, että työharjoittelun sisällöllä ei ole niin väliä.

Työharjoittelussa yrityksellä on kuitenkin iso vastuu siinä, että siitä on työharjoittelijalle mahdollisimman paljon iloa. Tärkeää on se, että tuleva työharjoittelija ja harjoittelupaikka ovat sopineet tavoitteista keskenään. Näin molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, mitä harjoittelulta odotetaan.

Työharjoittelussa vastuu ei ole pelkästään yrityksellä, vaan työharjoittelijallakin on osa vastuuta. Yritykset antavat usein kokemattomalle työharjoittelijalle käyttöön yrityksen resursseja, käyttävät aikaa koulutukseen ja valmennukseen. Ohjeistuksia annetaan ehkä enemmän, kuin muille työntekijöille. Samoin yrityksen tulee yleensä täyttää arviointilomakkeita sekä muuta paperityötä.

Työharjoittelijan kannattaa valita sellainen yritys, johon haluaa mennä ja esimerkiksi työllistyä tulevaisuudessa. Harjoitteluissa täytyy tietää omat tavoitteet – sekä opiskelujen osalta, että myös henkilökohtaisesti. Työharjoittelusta voi saada irti todella paljon ja saaduista opeista voi hyötyä myöhemmin elämässä.

Työharjoittelu, pakollinen kirous vai siunaus

Työharjoittelu saattaa olla pakollista ja siihen ei pääse vaikuttamaan muuten kuin sisällön osalta. Työharjoittelu saattaakin tuntua vaikealta, varsinkin jos ei tiedä, minne haluaisi mennä. Kannattaa aloittaa silloin sellaisista yrityksistä, joihin ei ainakaan haluaisi mennä. Sillä saat kavennettua mahdollisuuksien listaa.

Työharjoittelu voi olla kuitenkin juuri se, mikä antaa sinulle innostuksen ja motivaation oman työelämäsi suunnitteluun. Esimerkiksi koulusta valmistumisen jälkeen tekemäsi työharjoittelut voivat auttaa reippaasti alkuun etsiessäsi työpaikkaa. Työllistyessäsi ansioluettelolla on merkitystä, joten siihen kannattaa merkitä kaikki tehdyt työharjoittelut.

Työharjoittelu ei ole aina välttämättä opiskelijoille. Siitä voivat hyötyä myös ne, jotka haluavat vaihtaa alaa ja kokeilla jotain uutta. Se on turvallinen tapa tutustua alaan, alan toimijoihin sekä kerätä verkostoa itselleen.

Onko työharjoittelu orjatyötä ja siitä hyötyy vain yritys?

Työharjoittelussa tärkeintä olisi löytää sellainen yritys, jossa työharjoittelijana voit saada mahdollisimman paljon. Kannattaakin esimerkiksi katsoa, tarjoaako yritys koulutuksia ja voitko osallistua useamman eri osaston tehtäviin. Valitettavasti joissain yrityksissä ei osata arvostaa innokkaan työharjoittelijan energiaa, vaan sitä käytetään väärin, kuten kahvinkeitossa tai varaston siivoamisessa.

Välttääksesi orjatyön, käy keskustelut tarkkaan ennen työharjoittelun aloittamista ja allekirjoita sopimus. Työharjoittelija voi hyötyä todella paljon harjoittelusta, sillä tarjolla oleva yrityksen tukiverkko koulun tukiverkon lisäksi voi antaa sellaista näkökulmaa alalle, mitä et koulun penkiltä saisi.

Työharjoitteluja on monenlaisia ja joskus niitä voi tehdä jopa etänä. Kannattaakin keskustella yrityksen kanssa erilaisista mahdollisuuksista. Etätyössä tulisi huomioita se, että työkalut työn tekemistä varten olisivat kunnossa, osaat pitää itsesi motivoituneena ja kommunikointi eri välineillä ei ole vaikeaa.

Onnistunut työharjoittelu

Onnistumista mitataan sillä, että sekä sinulle ja yrityksellesi jää hyvä fiilis ja yhteisesti asetetut tavoitteet on saavutettu. Työharjoittelija voi tuoda yritykselle paljon lisäarvoa ja yritys voi taas antaa työharjoittelijalle ponnahduslaudan työelämään ja tulevaisuuteen yleisesti.

Työharjoittelijan ohjaajallakin on merkitystä työharjoittelun ja harjoittelijan kannalta. Avoin keskustelu ja kommunikaation molemmin puolin on olennaista, jotta molemmat osapuolet pystyvät toteamaan, että työharjoittelu oli onnistunut.

Työharjoittelu Katriumilla

Katrium tarjoaa monia mahdollisuuksia tehdä työharjoitteluja. Voit päästä tekemään monen eri alan tehtäviä monien eri yritysten kanssa ja saada erinomaisen lähtökohdan omalle työurallesi. Katriumin tavoitteena on tarjota turvallinen harjoitteluympäristö ja mahdollisuuksien mukaan olla mukana työllistämässä harjoittelijaa työharjoittelunkin jälkeen.

Kuuntele Katriumilta Kajahtaa Podcast, jossa Piia Hietamäki kertoo työharjoittelustaan Katriumilla.

Katrium on suomalaisomisteinen yritys, joka on erikoistunut kansainvälisiin contact center-, tutkimus-, ja liiketoiminnan tukipalveluihin. Lue lisää www.katrium.eu

Tags: No tags

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.