Mistä on parhaat tutkimushaastattelijat tehty?

Ammattimaisuudesta, ystävällisyydestä, määrätietoisuudesta ja lujasta asenteesta. Katrium pitää huolen siitä, että haastattelijat ovat motivoituneita ja menestyvät työssään. He eivät lannistu pienestä, vaan pyrkivät läpi hankalimmankin heille annetun tehtävän.
Hyvä haastattelija on suorapuheinen asiassaan, mutta säilyttää aina ystävällisen asenteen, eikä tuputa asiaansa haastateltavalle. On selvää, että haastateltavien joukkoon mahtuu paljon niitä, jotka eivät halua vastata puheluihin ja kysymyksiin. Ammattitaitoinen haastattelija pystyy kuitenkin taidoillaan suostuttelemaan ja saamaan aikaiseksi positiivisen haastattelukokemuksen sekä haastateltavalle että itselleen. Hyvä haastattelija ei luovuta, eikä anna vastoinkäymisten lannistaa. Vaikka puhelimen päässä haastattelijan ulkoisella olemuksella ei olekaan merkitystä, on miellyttävä ääni ja sen käyttö erittäin tärkeä ominaisuus. Haastattelijamme saavat haastateltavan tuntemaan olonsa tärkeäksi ja ymmärtämään sen, kuinka paljon he voivat itse haastatteluun vastaamalla vaikuttaa aiheeseen, joka on haastattelussa kyseessä. Hyvä haastattelija huomioi haastateltavan tunteet ja vastaukset, ei häiritse kesken lauseen, ymmärtää haastateltavan ainutlaatuisuuden ja luo hyvän ymmärryksen heidän välilleen haastattelun aikana.

Tuemme ja opastamme


Me annamme tukea ja opastusta haastattelijoille heti alusta alkaen, jotta heidän työnsä olisi mahdollisimman miellyttävää ja tuottoisaa. Ympärillä olevan tiimin tuki ja rohkaisut ovat ensisijaisen tärkeää, jotta haastattelija kokee olevansa arvokas tiimin jäsen. Me emme anna pikkuvirheiden lannistaa kenenkään mieltä, olemmehan ihmisiä kaikki ja virheitä sattuu meille jokaiselle. Voimme kuitenkin taata sen, että kanssamme tehdyn tutkimushaastattelun lopputulokset ovat laadukkaita ja virheettömiä. Teemme säännöllistä laaduntarkkailua, jonka avulla voimme puuttua epäkohtiin heti ennen ongelmien muodostumista. Luotamme kuitenkin haastattelijoihimme ja heidän ammattitaitoonsa, joka näkyy suoraan aineiston tuloksissa. Tiimin kannustava ilmapiiri huokuu positiivista energiaa niin haastattelijoille kuin haastateltavillekin. Meidän kanssamme voit luottaa siihen, että tulokset ovat kaikkia osapuolia tyydyttäviä, laadukkaita ja ne valmistuvat aina määräaikaan mennessä. Ota yhteyttä jo heti tänään, jotta voimme sopia ajan, jolloin voimme kertoa lisää siitä, miten me voimme auttaa juuri teidän yritystänne!

Asiakaspalvelun kanavat vuonna 2020

Jos mennään ajassa 10 vuotta taaksepäin, oli älypuhelin jo tuttu monelle, mutta sen tarjoamat mahdollisuudet olivat vielä melko rajalliset. Tultaessa 2020-luvulle älypuhelin on lähes pakollinen olla olemassa, jos haluaa asioiden hoituvan helposti ja kätevästi. Tämä vaikuttaa tietenkin myös eri palvelukanaviin, joita käytetään asiakaspalvelussa. Sen sijaan, että puhelimella vain puhuttaisiin nykyään, sillä ollaan enemmän internetissä sekä sosiaalisessa mediassa. Siksi myös asiakaspalvelun tulee ulottua näihin kanaviin. Tämä ei kuitenkaan poista perinteisen puhelinpalvelun tärkeyttä, vaan kyse on lähinnä siitä, että sen rinnalle tuodaan muita kanavavaihtoehtoja, jotka palvelevat erilaista asiakaskuntaa eri tavoin.

Asiakkaan käyttämät palvelukanat

Nykyään asiakkaat haluavat löytää tiedon helposti ja nopeasti. He toivovat tiedon löytyvän ensisijaisesti yrityksen kotisivuilta, sillä suurimmalla osalla on käytössään internet, jonka kautta tiedon hakeminen käy nopeasti.

Yleensä asiakkaan tiedonhaku kulkeekin seuraavanlaisen reitin kautta: Aluksi tietoa haetaan yrityksen kotisivuilta. Jos sitä ei löydy voidaan kysymys esittää livechatin avustuksella, josta kysymys aluksi ohjautuu automaattiin ja tämän jälkeen suoraan asiakaspalvelijalle, jos automaatti ei osaa vastata kysymykseen. Jos vastaus ei löydy sieltäkään, voi asiakas soittaa asiakaspalveluun.

Matkan varrella voi hyödyntää myös muita kanavia, joita ovat muun muassa sosiaalisen median eri kanavat, blogit, forumit ja erilaiset someverkostot. Yleensä juuri muiden ihmisten kokemuksista saakin hyviä vinkkejä ja neuvoja myös oman ongelman hoitamiseen.

Monesti asiakas päätyy puhelinpalveluun vain siinä tapauksessa, ettei ole onnistunut saamaan haluttua tietoa mistään muualta. Siksi on todella tärkeää, että yritys ei jätä asiakaspalveluaan vain yhden palvelukanavan varaan, vaan vaihtoehtoja löytyy erilaisille asiakkaille erialisine toiveineen.

Uusien palvelukanavien käyttöönottaminen

Maailma menee eteenpäin ja siksi myös eri toimintojen ja palveluiden on mentävä eteenpäin. Se, mitä asiakkaat arvostivat vielä 90-luvulla, on täysin eri kuin se, mitä he arvostavat nykyään. Internetin käytön yleistyessä se on tuonut lukuisia uusia mahdollisuuksia ja olisi hölmöä jättää nämä mahdollisuudet käyttämättä.

2020-luvulla yrityksen kannattaakin ehdottomasti ottaa käyttöön modernit palvelukanavat perinteisten rinnalle. Se kannattaa tehdä hallitusti, jotta vältytään mahdolliselta sotkulta, mitä eri kanavien ylläpitäminen voi saada aikaan. Siksi onkin hyvä harkita asiakaspalvelun ulkoistamista sille erikoistuneelle palveluntarjoajalle. Katrium pystyy hoitamaan koko yrityksen asiakaspalvelun ammattimaisesti, tehokkaasti ja tarjoamalla ystävällisen palvelun yrityksen asiakkaille.

Monikanavaisuus, monikielisyys ja monipuolisuus ovat meille tuttuja. Kokeneille asiakaspalvelun ammattilaisillamme ei mene sormi suuhun kiperänkään kysymyksen edessä, vaan he osaavat löytää ratkaisun ja hoitaa sen ammattimaisen varmalla otteella.

Ensiksi käymme yhdessä läpi yrityksen toiveet ja tavoitteet asiakaspalvelun suhteen. Tämän jälkeen räätälöimme eri palvelukanavat juuri sen mukaan, mikä palvelee yrityksen asiakkaita parhaiten. Meillä on ajantasainen tieto ja kokemus siitä, mitkä palvelukanavat toimivat parhaiten, miten niissä toimitaan ja miksi se on tärkeää yrityksen tarjoaman palvelun kannalta. Meillä on riittävä määrä resursseja ja henkilökuntaa, jotta palvelu toimii moitteettomasti 24/7. Ymmärrämme, mitkä ovat toimivia prosesseja kunkin kanavan hallintaan ja asiakaspalveluosaaminen kokonaisuutena on kanssamme huippuluokkaa.

Ulkoistaminen helpottaa yrityksen omaa taakkaa asiakaspalvelusta, joka yleensä jää muiden toimintojen jalkoihin. Vaikka Suomessa suurin osa yrityksistä hoitaakin asiakaspalvelunsa itse, on sen ulkoistaminen tullut entistä yleisemmäksi. Suurimmaksi osaksi tämä tapahtuu osittaisella ulkoistamisella, joka tuntuukin olevan erittäin toimiva ratkaisu monen yrityksen kannalta.

Katriumilla voit luottaa 15 vuoden kokemukseen asiakaspalvelutyöstä mitä moninaisemmille yrityksille, jotka toimivat hyvin erilaisten palveluiden parissa. Tämä monipuolisuus onkin tuonut meille tarvittavaa kokemusta, jonka avulla pystymme tänä päivänä toimimaan monenlaisissa eri tehtävissä asiakaspalvelun saralla. Ota yhteyttä heti tänään ja tehdään yhdessä yrityksesi asiakaspalvelusta osa suurta menestystarinaa. 

OSAAVA ASIAKASPALVELU ON TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA YRITYKSEN MENESTYMISESSÄ

On tärkeää, että asiakaspalvelija tuntee hyvin asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Tällaista asiakastuntemusta tulisikin ehdottomasti hyödyntää liiketoiminnassa, jotta yritys menestyisi entistä paremmin alati kasvavassa kilpailussa.

Hyvällä asiakaspalvelijalla on kaikki eväät edistämään yrityksen myyntiä. Heillä on toimivat työkalut, joita he käyttävät käydessään asiakaskeskusteluja. Hyvä asiakaspalvelija ei vain avusta, vaan osaa myös kuunnella ja oivaltaa mahdollisia palvelutarpeita ennen kuin asiakas itse edes mainitsee niistä ääneen. Kaiken tämän keskellä asiakas tuntee olevansa erittäin hyvissä käsissä ja tämä lisää myyntiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakaspalvelijan ajantasaisuus

Asiakaspalvelijan kannattaa aina pitää huolta siitä, että hän on ajan tasalla siitä, mitä sekä yrityksessä että yleisilläkin markkinoilla on meneillään. Asiakaspalvelussa on hyvä olla avara katsontakanta ja nähdä myös uudet kasvun mahdollisuudet tehtäväkentässä. Yleisin tehtävä on lisämyynnin kasvattaminen, jossa asiakaspalvelu on tärkeässä roolissa. Myynnin lisääminen asiakaspalvelussa on itse asiassa paljon helpompaa kuin monessa muussa liiketoiminnossa, sillä asiakaspalvelijat ovat päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa. Näin he saavat ensikäden tietoa siitä, mitä ovat asiakkaiden toiveet ja tarpeet.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lisämyynti jäisi asiakaspalvelijoiden tehtäväksi. Asiakaspalvelun kontaktit ovat usein nopeita ja niiden pääpainopiste on jonkin tietyn ongelman ratkaiseminen. Tällöin itse myynnille ei edes jää aikaa eikä tilaa. Tärkeämpää on kuitenkin se, että asiakaspalvelu osaa tunnistaa tilanteessa lisämyynnin mahdollisuudet ja välittää tämän tiedon eteenpäin niille, joiden vastuulla on myynti ja sen kehittäminen.

Jotta tällaista lisämyyntiä onnistutaan tekemään asiakaspalvelua hyödyntäen, on kuitenkin tärkeää, että asiakaspalvelulla on taitoa myynnin tekemiseen. Heidän tulee olla ajan tasalla yrityksen tuote- ja palveluvalikoimista sekä heitä voi lisäkouluttaa myynnin tekemiseen. Voi olla myös hyvä idea, että onnistuneesta asiakaspalvelusta palkitaan ja sille annetaan arvostusta, joka usein jäin huomioimatta yrityksen sisällä.

Asiakaspalvelun työntekijätyytyväisyys

Asiakaspalvelulla tulee olla hyvät työvälineet. Kun työvälineet ovat oikeanlaiset ja monikanavaiset, tulee myös työn tekemisestä mielekkäämpää. Jos työvälineet eivät ole toimivia eivätkä omalta osaltaan tue lisäarvon mahdollistamista, ei asiakaspalvelultakaan voi odottaa sen parempia tuloksia. Huonot työvälineet eivät myöskään lisää työntekijän motivaatiota, vaan päinvastoin laskevat sitä alaspäin. Jos työvälineet sen sijaan ovat kunnossa, toimivia ja tukevat erilaisia työtehtäviä, on asiakaspalvelun tekeminenkin paljon mielekkäämpää ja motivoivampaa.

Vastuuta lisämyynnistä ei myöskään tule jättää pelkän asiakaspalvelun vastuulle. Asiakas kohtaa eri työntekijöitä monessa eri kohdassa omaa polkuaan ja jokainen työntekijä on vastuussa siitä, että he tuovat oman panoksensa mahdolliselle myynnin lisäämiselle. Kaikkien täytyy näin siis yhdessä osallistua siihen, että asiakas saa hyvää palvelua ja tuntee itsensä tärkeäksi.

Asiakas haluaa, että hänestä pidetään hyvää huolta ja hänen tarpeensa huomioidaan. Ja sitähän asiakaspalvelu parhaimmillaan onkin, asiakkaan täyspainoista palvelemista. Asiakaspalvelun ei pidä tuntua tuputtamiselta, sillä siinä tapauksessa asiakas voi jopa pahimmillaan siirtyä toisen yrityksen palveluihin. Asiakas haluaa, että hänestä pidetään huolta ja että hänen ongelmiinsa löytyy ratkaisu helposti ilman turhaa ajankäyttöä.

Siksi asiakaspalvelun täytyy olla kunnossa kaikin puolin. Asiakaspalvelijoilla on oltava oikeat työvälineet, työn on oltava mieluisaa ja heiltä on löydyttävä ymmärrystä ennen kaikkea asiakasta kohtaan. Kun nämä kaikki perusasiat ovat kunnossa, voi se johtaa entistä parempaan lisämyyntiin. Työnantajan onkin tärkeää huolehtia myös omien asiakaspalvelijoidensa viihtyvyydestä töissä. Hyvät asiakaspalvelijat ovat kullan arvoinen lisä yritykselle ja parhaimmillaan ne voivat nostaa yrityksen myyntiä huomattavasti entisestään. Motivoitunut työntekijä asiakaspalvelussa palkitsee yritystä myös tyytyväisillä asiakkailla, jotka arvostavat yrityksen panostusta asiakaspalvelun laatuun.

Katriumilla on vuosien kokemus asiakaspalvelutyöstä. Meillä on käytössämme uusimmat työvälineet ja osaamme hyödyntää niitä erittäin kustannustehokkaasti. Kun sovit tapaamisen meidän kanssamme, kerromme sinulle kattavammin kaikista niistä mahdollisuuksista, joita voimme tarjota sinulle. Älä siis enää odota, vaan ota yhteyttä heti tänään ja laitetaan yrityksesi asiakaspalvelu kuntoon.