Asiakaspalvelun ulkoistaminen

Asiakaspalvelu on lähes jokaisen yrityksen ja organisaation yksi kulmakivistä. Se on monille asiakkaille ensikosketus tarjolla oleviin palveluihin ja tuotteisiin. Siksi onkin tärkeää, että asiakaspalvelu on ammattitaitoinen ja toimiva kokonaisuus, joka tukee yritystoimintaa ja pitää asiakkaat tyytyväisinä. Asiakaspalvelu ei kuitenkaan ole aina se helpoin osa-alue, jota ylläpitää itse.

Mitä asiakaspalveluita voi ulkoistaa Katriumille

Katrium tarjoaa erilaisiin tarpeisiin asiakaspalvelun ulkoistamismahdollisuuksia. Etsitkö uusia asiakkaita, haluat aktivoida nykyisiä asiakkaita vai oletko päivittämässä asiakasrekisteriä? Nykyisin erilaiset organisaatiot tarvitsevat räätälöityjä asiakaspalvelukokonaisuuksia.

Katriumilta saat call center- ja contact center-palvelut kuin mittatilaustyönä. Riippumatta siitä, etsitkö puhelin- tai chat-palvelua, sosiaalisen median ammattilaista tai ammattitaitoista henkilöä vastaamaan sähköpostiin, Katrium tarjoaa ratkaisuja.

Lisäksi voit ulkoistaa koko asiakaspalvelun Katriumille asiakas- ja puhelinpalveluista live chat-palveluihin. Katrium voi auttaa myös asiakkaiden rekisteröinnissä ja ajanvarauksissa. Juuri live chat on esimerkiksi nousussa oleva asiakaspalvelutyökalu, jota voidaan ylläpitää jopa 24 tuntia vuorokaudessa.

Yritysten ei myöskään tarvitse ulkoistaa kaikkia palveluja kerralla. Yksi toimiva vaihtoehto on pyytää Katriumilta apua juuri siihen asiaan, missä sitä tarvitaan. Esimerkiksi uusien asiakkaiden löytäminen tai asiakkaiden tietojen päivitys voivat olla juuri sellaisia yksittäisiä kokonaisuuksia.

Katrium voi tarjota asiakaspalvelua monella kielellä, joten kansainvälisetkin yritykset voivat huoletta ulkoistaa koko asiakaspalvelunsa. Varsinkin siinä tilanteessa, jossa yritys on laajentumassa ulkomaille, voi Katrium olla hyvä kumppani, kun asiakaspalvelua ollaan luomassa kokonaan uusille markkinoille.

Hyödyt ulkoistamisesta

Nykyisin asiakaspalvelua ulkoistetaan yhä enemmän. Organisaatiot ovat eri kokoisia ja näköisiä, sekä jokaisen tarpeet ovat aina yksilölliset. Kun Katrium tekee tarjouksen, otetaan huomioon kyseisen yrityksen ominaisuudet ja mahdollisuudet. Ulkoistamisen on tarkoitus tarjota helpotusta ja luotettavuutta asiakaspalveluun.

Ulkoistamisen etuna on erityisesti se, että jokainen tekee sitä, missä on paras. Näin yritysten ei tarvitse käyttää loputtomasti resursseja hallitsemaan asiakaspalvelukokonaisuuksia, kun voidaan löytää kokenut yhteistyökumppani, joka palvelee sovittuja yksityiskohtia myöten.

Ulkoistaminen vähentää yrityksen sisällä inhimillisiä tekijöitä. Kun palvelun ulkoistaa toiselle yritykselle, ottaa yritys palvelun tuottamisesta vastuun. Näin ollen palvelu tuotetaan joka tapauksessa, eikä se ole esimerkiksi sidottu vain yhteen henkilöön tai hänen osaamiseensa.

Mutu saattaa toimia, mutta se ei tuota aina puolueettomia vastauksia

Tutkimushaastattelut Katriumilla

Tiedätkö sinä, miten mahdolliset uudet asiakkaat reagoivat kuullessaan yrityksesi nimen? Mutu saattaa toimia, mutta se ei tuota aina puolueettomia vastauksia. Tutkimushaastatteluja toteutetaan, jotta yritys saisi luotettavaa tietoa siitä, miten heidän brändinsä näkyy ja kuuluu markkinoilla.

Tutkimushaastatteluja voidaan toteuttaa pitkillä tai lyhyillä aikaväleillä, sekä niiden sisältöä voidaan aina vaihtaa tarpeen mukaan. Säännöllisillä tutkimushaastatteluilla voidaan tehdä johtopäätöksiä myös siitä, miten esimerkiksi markkinointitoimet ovat vaikuttaneet myyntiin tai brändiin.

Tutkimushaastattelut myynnin työkaluna

Yrityksen myyntiä voi tehostaa monella eri tavalla. Monesti sokeudumme itse omille tuotteille ja palveluille, sillä olemme olleet niiden kanssa tekemisissä jo niin pitkään. Katriumilla ylläpidämme monipuolista ajattelutapaa ylläpitämällä laajaa freelancer- ja ammattiverkostoa, joka on käytettävissä aina, kun tarvitsee.

Tutkimushaastatteluiden tekeminen aloitetaan aina siitä, että ymmärretään, mitä halutaan myydä ja mitä halutaan saavuttaa. Ymmärtämällä tämä, Katrium pystyy toteuttamaan todella laajojakin tutkimushaastatteluita ymmärtämään sekä tämänhetkinen tilanne, että tarjoamaan mahdollisia ratkaisuja tulevaan.

Tutkimushaastatteluissa selviää sidosryhmien näkökulmia ja voidaan monista eri lähtökohdista arvioida sitä, missä mennään. Lopputuloksien avulla yritys voi löytää uusia ideoita siihen, miten uusasiakashankintaa voidaan parantaa, miten konversiota voidaan korottaa ja mihin kaatuvat esimerkiksi monet liiketoiminnalle elintärkeät diilit.

Tutkimushaastatteluiden hyödyt pienyrittäjän näkökulmasta

Isoissa organisaatioissa tehdään tutkimushaastatteluja niin sisäisesti kuin ulkoisesti, sekä niitä tehdään melko usein. Isoissa organisaatioissa ollaan huomattu, että pienimmätkin muutokset imagossa tai brändissä saattavat vaikuttaa niin myyntiin kuin asiakastyytyväisyyteen.

Pienyrittäjille tutkimushaastattelut voivat kasvaneen liiketoiminnan myötä tuoda uutta ymmärrystä markkinoista sekä asiakkaista. Omasta ammattitaidosta kannattaa olla ylpeä ja sitä kannattaa aina kehittää myös eteenpäin. Mitä enemmän tiedät asiakkaistasi, sitä paremmin olet taas kilpailijoitasi edellä.

Tutkimushaastattelun tulokset voivat vahvistaa tai alentaa odotuksia tietyistä asioista. Saattaa esimerkiksi olla, että pienyrittäjänä olet keskittynyt kovasti kehittämään jotain tiettyä osa-aluetta, mutta käykin ilmi, ettei se ole asiakkaille niin tärkeää. Samaan aikaan resursseja ei keskitetä sinne, minne asiakkaat haluavat.

Pienyrittäjänä voit siis löytää uutta tasapainoa, sekä varmistaa, että priorisoit oikein. Mitä sujuvampaa ja toimivampaa on oma työsi, sitä onnellisempia yleensä ovat myös asiakkaat. Tutkimushaastattelut räätälöidään juuri oman liiketoimintasi mukaan, jotta hyödyt siitä mahdollisimman paljon.

Etätyön iloja

Erityisen suureen suosioon ovat viime aikoina nousseet erilaiset työpaikkojen järjestämät etätyömahdollisuudet ja osassa yrityksistä tarjotaan työtehtäviä, jotka eivät edellytä milloinkaan fyysistä läsnäoloa toimistossa tai muussa perinteisessä työympäristössä. Internetin aikakaudella dokumenttien lähettäminen ja vastaanottaminen käy kätevästi sähköpostin välityksellä ja yhteydenpito esimieheen ja tarvittaessa myös muihin työntekijöihin onnistuu ongelmitta puhelimella tai erilaisilla viestisovelluksilla.

Työntekijöille tarjotaan näin mahdollisuutta vapaampaan työskentelyyn, niin paikan kuin aikataulujenkin suhteen. Työnantajan ei myöskään tällöin tarvitse tarjota työtilaa alaisilleen ja säästetyt resurssit voidaan käyttää muuhun kuin ison toimistotilan vuokraamiseen. Etätyöskentelyyn liittyy lukuisia etuja, mutta luonnollisesti sekään ei jokaiselle automaattisesti sovi.

Usein etätyöntekijästä käytetään myös nimitystä diginomadi, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee paikkariippumattomasti omaa tietokonettaan käyttäen, esimerkiksi paljon matkustellen tai muuten sijaintiaan tiheään vaihdellen. Yleensä tällainen henkilö joko toimii itse yrittäjänä omassa firmassaan tai on freelancerin ominaisuudessa toisen yrityksen alaisuudessa.

Plussat ja miinukset

Selkein etätyöskentelyn eduista on ehdottomasti työpäivien aikatauluttaminen kuten itselle parhaaksi kokee. Mikäli toimistoaikojen kahdeksasta-neljään-rytmi ei tunnu omalta, voi vapaavalintaisesti työskennellä vaikka ilta-aikaan – tai jopa öisin! Toinen merkittävä hyöty koskee työskentelypaikan valintaa, joka voi työtehtävän puitteissa olla oman kodin lisäksi esimerkiksi lempi kahvilasi tai vaikka puisto. Yleensä etätyöt suoritetaan tietokoneella, joten fyysisen paikan vaihtaminen on helppoa, mikäli käytettävissä on kannettava malli ja wifi- yhteys.

Tärkeänä seikkana mainittakoon, että etätyötä tekevällä tulee olla ehdottomasti motivaatio ja ajanhallinta kohdallaan, sillä silloin kun työaikoja ei määritellä työnantajan taholta, on itse yksin vastuussa siitä, että työt tulee tehdyksi määräpäivään mennessä. Usein voi käydä myös niin, että työhön tarttumista pitkitetään liiaksi ja helposti tulee kiire palautuspäivän lähestyessä. Myös etätyötä tekevän kannattaa suunnitella työajat ja pitää niistä kiinni, jolloin ajanhallinta helpottuu ja työt tulee varmasti tehtyä ajallaan.

Mikäli kyseessä on erittäin sosiaalinen henkilö, joka nauttii erityisesti työyhteisöstä ja työkavereiden seurasta, saattaa etätyö tuntua toisinaan myös yksinäiseltä. Vaikka tällöinkin ollaan vahvasti tiimin jäsenenä ja vuorovaikutuksessa vähintäänkin esimiehen kanssa, jäävät toimiston kahvihuonekeskustelut valitettavasti pois päiväjärjestyksestä.

Etätyöntekijän on myös omattava hyvät vuorovaikutustaidot sekä osattava selvittää ainakin yleisimmät tekniset pulmatilanteet itse, työkavereiden ja tiiminjohtajien puuttuessa ympäriltä. Hyvän etätyöntekijän ominaisuuksiin kuuluu ehdottomasti ensiluokkainen itseohjautuvuus ja hieman myös niin sanottu yrittäjähenkisyys. Etätyöt ovat erinomainen vaihtoehto itsenäiselle henkilölle, joka kykenee suoriutumaan annetuista tehtävistä ilman valvontaa tai jatkuvaa apua.

Kenelle etätyöt sopivat ja mitä töitä on mahdollista suorittaa etänä?

Etätyöt sopivat parhaiten henkilöille, jotka kykenevät tehokkaaseen itsenäiseen työskentelyyn ja haluavat määritellä itse omat työaikansa. Yrittäjähenkisyys ja kyky ottaa tavallista enemmän vastuuta omasta työskentelystä ovat niin ikään myös tärkeitä ominaisuuksia. Paljon matkustelevan ihmisen on yleensä paljon helpompi tienata elantonsa etätöistä, kuin pyrkiä järjestämään elämäntapansa yhteen perinteisen toimistotyön kanssa.

Yleisimpiä niin sanottuja läppärityöläisten ammatteja ovat muun muassa erilaiset tietokoneella tehtävät suunnittelu- ja ohjelmointityöt. Myös verkkokaupan ylläpitäjät voivat vapaasti työskennellä missä päin maailmaa mielivät, sillä kaikki työhön liittyvä hoidetaan sähköisesti, mikäli työnkuvaan ei kuulu tuotteiden varastonhoitoa tai myytävät tuotteet ovat pelkästään sähköisessä muodossa. Muita suosittuja aloja ovat esimerkiksi bloggaaja tai muuta kirjoitettua materiaalia tuottava ala, sisällöntuottaja, konsultoija ja graafinen suunnittelija.

Mikäli tietotekniikka on hallussa ja halukkuutta itsenäiseen, joustavaan ja palkitsevaan ammattiin löytyy, kannattaa ehdottomasti ottaa selvää avoinna olevista etätyöpesteistä. Tartu tilaisuuteen ja kokeile, sopivatko etätyöt sinulle. Saatat löytää täysin uuden ja täydellisen tavan tehdä töitä, juuri silloin kuin itse haluat.