Löydä oma sisäinen myyjäsi

Myyntityö on jotain, mitä ei nähdä kovin loisteliaana ammattina. Monesti myyntityötä tekevän henkilön titteli voi myös olla jotain, mistä ei suoranaisesti käy ilmi itse myyntityö, vaikka se olisikin työntekijän pääasiallinen tehtävä. Puhutaan muun muassa asiakasneuvojista, myyntineuvottelijoista ja mukaan mahtuu niinkin erikoinen titteli kuin esimerkiksi sopimuskoordinaattori. Moni työntekijä tulee jossain vaiheessa tekemään jonkinlaista myyntityötä uransa aikana. Se voi liittyä oman idean tai osaamisen, tiimin, tai minkä tahansa kehitysehdotuksen myymiseen.

Myyntityön matka teollistumisen alusta tähän päivään

Vaikka itse myyntityöllä olisi minkälainen maine, kannattaa muistaa, että nykyinen teollinen yhteiskunta rakennettiin myös myyjien ja myyntityön avulla. Vielä 100 vuotta sitten myyjä oli erittäin tärkeä henkilö, usein hyvin sivistynyt ja pukeutunut herrasmies, jonka pääasiallinen tehtävä oli auttaa asiakkaita erilaisten ongelmien ratkaisemisessa ja tuoda apua tavallisiin arjen tilanteisiin. Tuotantolaitosten siirtyessä kauemmas asutuksista, oli myyntityötä tekevän henkilön tehtävä luoda yhteys kuluttajien ja näiden kaukana sijaitsevien tuotantolaitosten välille.

Myyntityö koki monenlaisia murroksia eri aikakausien välillä ja se mitä arvostettiin 50-luvulla, oli jo täysin muuttunut 90-luvulle tultaessa. 80-luvulta muistetaan nuo keikaroivat myyntitykit, joiden tehtävä oli myydä, myydä ja myydä. Tulokset olivat ainoa asia mikä merkitsi, sillä ne toivat lisää markkoja yritykselle. Samaan aikaan lama kolkutteli jo ovella ja myyntityö kävi yhä hankalammaksi. Myyjän palkkaaminen oli kallista. Mutta hyvä myyjä pystyi tuomaan yritykselle miljoonia ja huono myyjä viemään ne samat miljoonat pois talosta.

Suomessa herättiin myynnin tärkeyteen ehkä hieman myöhässä. Helsingin kauppakorkean ensimmäinen professuuri myyntityöhön perustettiin vasta vuonna 2007. Tämän jälkeen aiheesta on tehty lukuisia tutkimuksia, siitä puhutaan avoimesti ja siihen erikoistuneita rekrytointiyrityksiä on syntynyt lisää. Kaikesta tästä huolimatta, asenteet myyntityötä kohtaan ovat edelleen hieman negatiivisia ja siihen toivotaan muutosta.

Myyjä 2020-luvulla

Mutta minkälainen on hyvä myyjä 2020-luvulla? Katsotaanpa hieman lähemmin sitä, mitkä ovat hyvän myyjän ominaisuuksia tänä päivänä ja miten sinäkin voit kehittää itsestäsi hyvän myyjän. Nämä taidot eivät varmasti mene hukkaan, vaikka itse myyntityö ei olisikaan pääasiallinen työtehtäväsi. Jokainen meistä tulee varmasti kohtaamaan jotain myyntiä sivuavaa työssään ennemmin tai myöhemmin.

Aivan ensimmäiseksi on tärkeää muuttaa oma asennoituminen myyntiä kohtaan. On olemassa monia negatiivisia ajatuksia ja stereotypioita myynnistä sekä sitä tekevistä henkilöistä. Jos myyntiin suhtaudutaan huonosti, ei osaaminen voi kehittyä. Yrityksen tarjoama palvelu tai tuote ei pääse koskaan kehittymään ja saavuttamaan todellista potentiaaliaan. Kannattaa muistaa, että myyntityö vaatii todellista ammattitaitoa, rohkeutta, avoimuutta, sosiaalisia taitoja, rehellisyyttä, keskustelutaitoja ja aitoa kiinnostusta vastapuoleen. Hyvistä myyjistä on Suomessa pula.

Nöyryys on tärkeää, mutta nöyristelemään ei kannata ryhtyä. Myyjällä on edessään suuri vastuu tehdessään myyntityötä. Omasta ammattitaidosta voi tietenkin olla ylpeä, mutta asiakaskontaktissa ongelma tulee aina ratkaista asiakasta kunnioittaen ja pitämällä keskustelu maanläheisenä, jotta asiakas selkeästi ymmärtää mistä on kyse.

Eikö olekin ihanaa kokea myyntitilanne, jossa myyjä on aidosti kiinnostunut asiakkaasta? Ne ovat juuri sellaisia myyntikokemuksia, jotka jäävät asiakkaan mieleen ja joista tulee hyvä mieli. Hyvä myyjä on kiinnostunut, esittää kysymyksiä ja osoittaa todella paneutuvansa asiakkaan ongelmaan. Tällöin yhteys herää, syntyy luottamus sekä vuorovaikutus kasvaa syvemmäksi. Kysymysten kysyminen on tärkeää ja auttaa myyjääkin sellaisissa kiperissä tilanteissa, joissa vastaus ei olekaan ihan heti saatavilla. On myös tutkittua tietoa siitä, että myyjät, jotka kysyvät aktiivisemmin kysymyksiä koetaan myös viehättävämpinä.

Asiakas kuulee ja kokee erittäin vahvasti, jos asiakaspalvelija ei kuuntele asiakasta. Siksi kuuntelun taito onkin ensiarvoisen tärkeää. Se luo vahvan luottamuksen perustan, kun asiakas kokee olevansa kuunneltu ja ymmärretty. Siksi asiakaspalvelijan onkin aina osattava keskittyä itse asiakaskontaktiin ja toimia ikään kuin terapeutin roolissa, joka esittää kysymyksiä ja kuuntelee.

Hyvä asiakaspalvelija osaa nähdä oman kuplansa ulkopuolelle. Oman ajatustensa ja päidensä sisällä pyöriminen voi joskus muodostua myös yrityksen ongelmaksi. Kilpaileviin yrityksiin ei suhtauduta riittävän vakavasti ja kunnioittaen. Olisi kuitenkin tärkeää kerätä tätä tietoa ja aktiivisesti tutustua myös muiden toimijoiden työhön ja toimintaan. Tällöin myyjän on helpompi tuntea asiakkaan omaa toimialaa ja tuottaa heille lisäarvoa.

Vastaväitteet ovat olennainen osa myyntitilannetta. Se, miten niihin osaa suhtautua ja miten niihin vastaa, on se mikä ratkaisee. Kun asiakas vastaa epäröiden tai ei halua jatkaa keskustelua ajanpuutteen takia, voi avoin kysymys olla paras tapa reagoida. Voinko auttaa? Olisiko huomenna parempi ajankohta? Miten voisin paremmin selventää asian teille? Tilanteen voi pitää hyvin hallussaan, kunhan on tarpeeksi napakka, mutta kuitenkin asiakasta kunnioittava.

Myyntityö ei ole helppoa eikä täynnä onnistumisia. Todennäköisesti yhtä onnistumista kohden myyjä joutuu kokemaan moninkertaisen määrän epäonnistumisia. Siksi työssä vaaditaankin sinnikkyyttä, määrätietoisuutta, armollisuutta itseään kohtaan, pitkäjänteisyyttä ja kykyä kohdata vastoinkäymisiä. Lannistua ei kannata, vaikka joku päivä työ tuntuisikin mahdottomalta. Koskaan ei tiedä kuinka suuren onnistumisen seuraava päivä voikaan tuoda.

Harjoitus tekee mestarin ja se pätee erittäin hyvin myös tähän alaan. On totta, että toiset ovat synnynnäisiä myyjiä ja toisilta se vaatii enemmän harjoittelua. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kuka tahansa voisi kehittyä siinä ja tulla jopa huippumyyjäksi. On hyvä pyytää palautetta ja aina tietyin väliajoin katsastaa oma osaamisensa sekä se, miten sitä voi kehittää.

Me Katriumilla koulutamme ja opastamme kaikki myynti- ja asiakaspalvelutyötä tekevät työntekijämme näiden perusohjeiden mukaan. Kannustamme heitä oppimaan lisää ja kehittämään itseään myyjinä ja asiakapalvelijana. Meillä on vuosien kokemus hyvästä asiakaspalvelusta ja voimme tarjota yrityksellesi juuri oikeat työkalut myynnin lisäämiseen. Voimmeko soittaa ja kertoa lisää, jolloin kartoitettaisiin se, mikä on juuri sinun yrityksesi tarve myynnille tällä hetkellä ja kuinka me voimme parhaiten tehostaa sitä. Ota yhteyttä ja buustaa myyntisi!

Rennosti lomalla

Kuinka ihanaa onkaan olla lomalla! Jättää työkiireet taakse, viettää aikaa mökillä, rentoutua ja nauttia olosta. Koko pitkä talvi on painettu töitä, joten loma tulee todella tarpeeseen monelle, myös yrittäjälle itselleen.

Usein on kuitenkin niin, että itse yrittäjän on vaikea irtautua työstään ja loman pitäminen jää hyvin vähäiseksi tai sitä ei ole ollenkaan. Lomasta on paljon muitakin hyötyjä kuin vain rento oleminen ja löhöily. Silloin kerätään voimia, virkistäydytään ja täten huolehditaan omasta jaksamisesta. Kukaan meistä ei ole kone, joten emme voi loputtomiin painaa pitkää päivää. Pahimmassa tapauksessa siitä voi seurata vakava työuupumus.

Joten eikö olisikin ihanaa, jos voisi vaan rennosti lomailla edes muutaman viikon vuodessa? Se on täysin mahdollista, jos yrityksen toiminta on ulkoistettu asiantunteviin käsiin. Meillä Katriumilla on loistava ammattilaisten tiimi, joka pitää huolen siitä, että itse yrittäjäkin voi ottaa välillä rennommin. Lähde lomalle, aseta ”Lomalla”-viesti työsähköpostiin, rentoudu ja anna meidän hoitaa työsi puolestasi.

Ulkopuoliseen apuun luottaminen voi olla vaikeaa. Usein yrittäjä haluaa tehdä kaiken itse, sillä tietää parhaimpien tuloksien syntyvän silloin kun on itse paikalla. Moni asia stressaa, laskujen maksaminen, asiakkaat, juoksevat kulut, päivittäin hoidettavat asiat. Onneksi monet asiat voi kuitenkin automatisoida tänä päivänä ja niitä mitä ei voi, on mahdollista hoitaa ulkopuolista apua hyväksikäyttäen.

Me Katriumilla lupaamme, että pidämme huolta kaikesta sovitusta, vaikka sinä olisitkin poissa. Voit huoleti olla lomalla, nauttia siitä ja palata takaisin töihin, jossa kaikki on sujunut mukavasti lomasi aikana. Oli kyse sitten suuremmasta tai pienemmästä projektista, voit luottaa siihen, että me pidämme huolta yrityksestäsi 365 päivää vuodesta 24/7. Jätä asiakkaasi asiantunteviin käsiin ja saat ansaitsemasi loman.

Voiko ulkoistettu vaihde olla yrityksenne pelastus?

Voi. Miksi? Lyhyesti sanottuna puhelimen hallinta ja puhelimeen vastaaminen voi ylipäätään olla yksi iso kompastuskivi, joka aiheuttaa asiakkaissa turhaa närää ja kun sattuukin olemaan niin, että puhelimeen ei toimistoaikana vastata, tulee nopeasti yrityksen sosiaaliseen mediaan negatiivista kommenttia.

Monille yrittäjille saattaa tulla yllätyksenä se, kuinka paljon puhelimet saattavat alkaa soimaan siinä vaiheessa, kun yrityksen maine on hyvä ja kaikki kaipaavat vastausta aina heti. Puhelinvaihde auttaa sekä asiakasta, että yritystä. Puhelinvaihde osaa auttaa asiakasta heti ja suuntaa puhelun oikealle taholle.

Näin vältetään esimerkiksi tilannetta, jossa toimitusjohtaja saa kaikki puhelut ja joutuu itse delegoimaan talon sisällä puheluita. Puhelinvaihde tekee tämän työn heti kättelyssä ja kaikki työntekijät pääsevät keskittymään siihen omaan ydinosaamiseensa, eivätkä joudu miettimään, kenen pitäisi ottaa tämä seuraava puhelu.

Ulkoistettu vaihde tekee tämän kaiken. Monilla on selkeä käsitys siitä, että puhelinvaihteen tulisi aina olla talon sisällä, mutta sen ei tarvitse sitä olla. Ulkoistettu vaihde hoitaa tehtävät samalla lailla ja siitä on monia muitakin etuja. Yleisestikin toimistopalveluiden ulkoistaminen voi olla se oikea ratkaisu.

Miksi hankkia juuri ulkoistettu vaihde?

Voidaan sanoa, että ulkoistettu vaihde tuo yritykselle pienemmän riskin, kuin kokonaan uuden työntekijän palkkaaminen. Kun vaihteen ulkoistaa, niin silloin toinen yritys vastaa siitä, että vaihde toimii sovittuina aikoina. Työtehtävät hoidetaan aina, kuten on sovittu.

Työntekijän palkkaaminen vaatii koulutuksen lisäksi sen, että työntekijällä tulee olla esimies ja työntekijän tulee päästä välillä lomallekin. Kuka korvaa silloin tämän tärkeän tehtävän yrityksessä? Näistä asioista ei tarvitse huolehtia, kun ulkoistaa vaihteen sellaiselle yritykselle, joka tietää mitä tekee.

Parasta ulkoistamisessa on se, että esimerkiksi me Katriumilla pystymme tarjoamaan muitakin toimistopalveluita. Kun yrityksessäsi huomataan, että tarvitsisitte vaikka osa-aikaista assistenttia tai sihteeriä, niin voitte ulkoistaa sen saman tahon kautta. Näin samalla yrityksellä on jo käsitys siitä, mitä yrityksesi tekee, mitkä ovat toimintatavat.

Katrium on suomalaisomisteinen yritys, joka on erikoistunut kansainvälisiin contact center-, tutkimus-, ja liiketoiminnan tukipalveluihin. Lue lisää http://www.katrium.eu