ULKOISTETTU CONTACT CENTER TEHOSTAA MUUTAKIN KUIN ASIAKASPALVELUA

Ulkoistamista ei kannata säikähtää tai pelätä. On monia sellaisia osa-alueita yrityksessä, joita yrityksen ei yksinkertaisesti kannata tehdä itse. Onkin tärkeää tunnistaa omassa yrityksessä ne asiat, jotka eivät välttämättä toimi niin hyvin tai tehokkaasti kuin sen tarvitsee. 

Contact center on yksi ensimmäisiä asioita, jonka voi ulkoistaa ammattitaitoiselle toimijalle. Contact centerin ulkoistamisessa on monia hyviä puolia. Yritys, jolle palvelut voi ulkoistaa, vastaa juuri niistä asioista, mistä ollaan sovittu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli esimerkiksi asiakaspalvelu on ulkoistettu, on ulkopuolinen yritys siitä täysin vastuussa. 

Silloin esimerkiksi yritykseen eivät vaikuta sairaspäivät tai muutkaan yllättävät muutokset, vaan asiakaspalvelu hoidetaan laadukkaasti mutkista huolimatta ja ulkopuolinen yritys varmistaa, että kaikki pelaa juuri kuten on sovittukin. Contact centerin ulkoistaminen ei ole pelkkää asiakaspalvelun ulkoistamista.  

Asiakaspalvelu ei välttämättä ole aina pelkkää asiakaspalvelua. Sitä voidaan tehdä esimerkiksi myynnillisestä näkökulmasta. Jokainen asiakaspalvelija, joka on mukana, on koulutettu tehtäväänsä. Mikäli yritys kaipaa lisämyyntiä, ulkoistettu contact center voi hoitaa sen. 

Yrityskuva paremmaksi panostamalla asiakaspalveluun

Ulkoistettu contact center antaa myös mahdollisuuden ylläpitää kaikkia mahdollisia kanavia, joita pitkin asiakkaat voivat ottaa yhteyttä. Oli kyseessä sitten chat, sähköposti tai puhelin, asiakas saa itse päättää, mitä suosii. Tämä antaa yrityksestä laadukkaan ja ammattitaitoisen kuvan. 

Ulkoistettu contact center voi siis parantaa koko yrityksen imagoa. Ulkoistamalla pidetään huoli siitä, että laatu pysyy korkealla ja tasalaatuisena. Tällöin esimerkiksi yrittäjän kiireet eivät näy asiakaspalvelun tai -viestinnän laadussa, vaan hommat rullaavat joka tapauksessa. 

Contact center voi hoitaa monia asioita, kuten viestintää ja uusasiakashankintaa. Mikäli yrityksestäsi puuttuu vahva myyntiosaaminen, voi ulkoistamalla saada porukkaan mukaan sitä tarvittavaa tietotaitoa. On tärkeää, että yrityksen myyntipuoli on hoidossa ja yhteydenotto asiakkaisiin toimii laadukkaasti. Laadun vaihtelu voi olla todella riskialtista ja aiheuttaa paljon haasteita. 

Ulkoistaminen voi siis tehostaa yritystoimintaa monin eri tavoin ja jo pelkillä pienillä osuuksilla ulkoistettu contact center voi olla tukena yrityksesi toiminnassa. 

Katrium on suomalaisomisteinen yritys, joka on erikoistunut kansainvälisiin contact center-, tutkimus-, ja liiketoiminnan tukipalveluihin. Lue lisää www.katrium.eu 

CALL CENTERIN ULKOISTAMINEN HELPOTTAA YRITTÄJÄN ELÄMÄÄ

Yrittäjän elämä voi olla kiireistä ja hektistä, sekä tuntuu, ettei aika riitä mihinkään. Monet yrittäjät ovatkin käyneet läpi niitä asioita omassa työssään, jonka voivat ulkoistaa ja toisaalta taas mitä ei itse halua missään nimessä ulkoistaa.

Call center-palvelut on yksi sellainen kokonaisuus, joka ulkoistetaan usein toiselle yritykselle. Call center-palveluihin kuuluu asiakaspalvelutyötä, myyntiä ja asiakasviestintää. Voit yrittäjänä itse päättää, ulkoistatko kaikkia näitä kokonaisuuksia vai pelkästään yhden osan.

Asiakaspalvelun ulkoistaminen voi viedä huomattavan määrän stressiä ja painetta pois yrittäjän hartioilta. Katriumin ammattitaitoinen ja monikielinen ulkoistettu tiimi hoitaa asiakastapaukset taidolla ja laadukkaasti riippumatta siitä, kuinka kiire yrittäjällä itsellään on. Asiakaspalvelu on todella tärkeä osa jokaisen yrityksen toimintaa ja pitämällä huolen sen laadusta, ovat yrityksen asiakkaatkin tyytyväisempiä.

Myynnin ulkoistaminen

Myynti on monesti sellainen puoli, joka ensimmäisenä tiputetaan pois, kun yrittäjä priorisoi omia työtehtäviään ja resurssejaan. Myynti on kuitenkin elintärkeää, sillä ilman sitä ei välttämättä tule tarpeeksi asiakkaita. Vaikka asiakkaita saattaa olla juuri tällä hetkellä tarpeeksi, mutta yrittäjä ei itse ehdi ottamaan uusia asiakkaita hoitaakseen, voi myyntityön ohittaminen käydä kalliiksi pitkällä tähtäimellä.

Myynnin ulkoistamisessa hyviä puolia on se, että siinäkin on monta tasoa. Katriumin call center-palveluissa voidaan hoitaa uusasiakashankinnasta käytännössä sopimuksiin asti kaikki tärkeät asiat. Ulkoistamalla myyntityön yritykselle, jolla on jo ammattitaitoinen myyntitiimi kasassa, vältät monta kompastuskiveä. Myyntitiimin tehtävänä on olla yrittäjän tukena ja apuna vaikka kyseessä olisikin ulkoistettu palvelu.

Myynnin ja asiakaspalvelun väliin sopii hyvin asiakasviestintä. On tärkeää pitää asiakkaat mukana menossa ja kertoa yrityksen kuulumisia. Monesti asiakkaat haluavat tietää mahdollisista muutoksista ja esimerkiksi uusista tuotteista tai palveluista. Viestinnän suunnittelu ja toteutus vie kuitenkin helposti paljon aikaa, joten Katriumin call center-tiimi voi hoitaa tämänkin yrittäjän puolesta.

Ulkoistamista ei tarvitse pitää isona pahana mörkönä, joka aiheuttaa päänvaivaa, vaan päinvastoin, sen tulisi helpottaa painetta ja päänvaivaa. Katriumilta kannattaa pyytää tarjous ja keskustella läpi erilaiset mahdollisuudet, sillä jokainen palvelu räätälöidään aina jokaiselle yritykselle erikseen.

Ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teidän yritykselle sopiva palvelupaketti! Tarjouspyynnöt: tanja@katrium.eu

Katrium on suomalaisomisteinen yritys, joka on erikoistunut kansainvälisiin contact center-, tutkimus-, ja liiketoiminnan tukipalveluihin. Lue lisää www.katrium.eu

VOIKO TYÖHARJOITTELU AUTTAA TYÖLLISTYMISESSÄ JA OMIEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA

Työharjoitteluja on moneen lähtöön. Niitä pääsee tekemään eri alojen yrityksissä, ne ovat eri mittaisia ja niiden tavoitteet ovat erilaisia. Useimmiten työharjoittelut ovat osa opiskelua, erityisesti ammattikouluissa ja –korkeakouluissa, joista ei edes voi valmistua tekemättä harjoitteluja.

Työharjoitteluissa on kuitenkin monta puolta ja työharjoittelujärjestelmää on valitettavasti käytetty väärin joissain tapauksissa. Jotkut yritykset ovat nähneet työharjoittelijat ilmaisena työvoimana tekemään niitä töitä, mitä muut yrityksessä eivät halua tehdä. Ajatellaan, että työharjoittelun sisällöllä ei ole niin väliä.

Työharjoittelussa yrityksellä on kuitenkin iso vastuu siinä, että siitä on työharjoittelijalle mahdollisimman paljon iloa. Tärkeää on se, että tuleva työharjoittelija ja harjoittelupaikka ovat sopineet tavoitteista keskenään. Näin molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, mitä harjoittelulta odotetaan.

Työharjoittelussa vastuu ei ole pelkästään yrityksellä, vaan työharjoittelijallakin on osa vastuuta. Yritykset antavat usein kokemattomalle työharjoittelijalle käyttöön yrityksen resursseja, käyttävät aikaa koulutukseen ja valmennukseen. Ohjeistuksia annetaan ehkä enemmän, kuin muille työntekijöille. Samoin yrityksen tulee yleensä täyttää arviointilomakkeita sekä muuta paperityötä.

Työharjoittelijan kannattaa valita sellainen yritys, johon haluaa mennä ja esimerkiksi työllistyä tulevaisuudessa. Harjoitteluissa täytyy tietää omat tavoitteet – sekä opiskelujen osalta, että myös henkilökohtaisesti. Työharjoittelusta voi saada irti todella paljon ja saaduista opeista voi hyötyä myöhemmin elämässä.

Työharjoittelu, pakollinen kirous vai siunaus

Työharjoittelu saattaa olla pakollista ja siihen ei pääse vaikuttamaan muuten kuin sisällön osalta. Työharjoittelu saattaakin tuntua vaikealta, varsinkin jos ei tiedä, minne haluaisi mennä. Kannattaa aloittaa silloin sellaisista yrityksistä, joihin ei ainakaan haluaisi mennä. Sillä saat kavennettua mahdollisuuksien listaa.

Työharjoittelu voi olla kuitenkin juuri se, mikä antaa sinulle innostuksen ja motivaation oman työelämäsi suunnitteluun. Esimerkiksi koulusta valmistumisen jälkeen tekemäsi työharjoittelut voivat auttaa reippaasti alkuun etsiessäsi työpaikkaa. Työllistyessäsi ansioluettelolla on merkitystä, joten siihen kannattaa merkitä kaikki tehdyt työharjoittelut.

Työharjoittelu ei ole aina välttämättä opiskelijoille. Siitä voivat hyötyä myös ne, jotka haluavat vaihtaa alaa ja kokeilla jotain uutta. Se on turvallinen tapa tutustua alaan, alan toimijoihin sekä kerätä verkostoa itselleen.

Onko työharjoittelu orjatyötä ja siitä hyötyy vain yritys?

Työharjoittelussa tärkeintä olisi löytää sellainen yritys, jossa työharjoittelijana voit saada mahdollisimman paljon. Kannattaakin esimerkiksi katsoa, tarjoaako yritys koulutuksia ja voitko osallistua useamman eri osaston tehtäviin. Valitettavasti joissain yrityksissä ei osata arvostaa innokkaan työharjoittelijan energiaa, vaan sitä käytetään väärin, kuten kahvinkeitossa tai varaston siivoamisessa.

Välttääksesi orjatyön, käy keskustelut tarkkaan ennen työharjoittelun aloittamista ja allekirjoita sopimus. Työharjoittelija voi hyötyä todella paljon harjoittelusta, sillä tarjolla oleva yrityksen tukiverkko koulun tukiverkon lisäksi voi antaa sellaista näkökulmaa alalle, mitä et koulun penkiltä saisi.

Työharjoitteluja on monenlaisia ja joskus niitä voi tehdä jopa etänä. Kannattaakin keskustella yrityksen kanssa erilaisista mahdollisuuksista. Etätyössä tulisi huomioita se, että työkalut työn tekemistä varten olisivat kunnossa, osaat pitää itsesi motivoituneena ja kommunikointi eri välineillä ei ole vaikeaa.

Onnistunut työharjoittelu

Onnistumista mitataan sillä, että sekä sinulle ja yrityksellesi jää hyvä fiilis ja yhteisesti asetetut tavoitteet on saavutettu. Työharjoittelija voi tuoda yritykselle paljon lisäarvoa ja yritys voi taas antaa työharjoittelijalle ponnahduslaudan työelämään ja tulevaisuuteen yleisesti.

Työharjoittelijan ohjaajallakin on merkitystä työharjoittelun ja harjoittelijan kannalta. Avoin keskustelu ja kommunikaation molemmin puolin on olennaista, jotta molemmat osapuolet pystyvät toteamaan, että työharjoittelu oli onnistunut.

Työharjoittelu Katriumilla

Katrium tarjoaa monia mahdollisuuksia tehdä työharjoitteluja. Voit päästä tekemään monen eri alan tehtäviä monien eri yritysten kanssa ja saada erinomaisen lähtökohdan omalle työurallesi. Katriumin tavoitteena on tarjota turvallinen harjoitteluympäristö ja mahdollisuuksien mukaan olla mukana työllistämässä harjoittelijaa työharjoittelunkin jälkeen.

Kuuntele Katriumilta Kajahtaa Podcast, jossa Piia Hietamäki kertoo työharjoittelustaan Katriumilla.

Katrium on suomalaisomisteinen yritys, joka on erikoistunut kansainvälisiin contact center-, tutkimus-, ja liiketoiminnan tukipalveluihin. Lue lisää www.katrium.eu