#Tutkimus Palvelut

In English

Katrium tarjoaa monipuolisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuspalveluja yrityksille. Tutkimuksia tehdään myös alihankintana markkinatutkimusyrityksille.

Arviointi, suunnittelu ja tulosten mittaaminen onnistuvat seuraavien tutkimusten avulla:

  • Asiakas- ja henkilöstötutkimukset

  • Kilpailijatutkimukset

  • Yhteistyökumppanitutkimukset

  • Markkina- ja kuluttajatutkimukset

  • Mystery Shopping

  • Muut laadulliset tutkimukset