nykyaikainen myyntityö

Nykyaikainen myyntityö – mistä se koostuu?

Nykyaikainen myyntityö on jotain, mitä ei nähdä kovin loisteliaana ammattina. Monesti myyntityötä tekevän henkilön titteli voi myös olla jotain, mistä ei suoranaisesti käy ilmi itse myyntityö, vaikka se olisikin työntekijän pääasiallinen tehtävä. Puhutaan muun muassa asiakasneuvojista, myyntineuvottelijoista ja mukaan mahtuu niinkin erikoinen titteli kuin esimerkiksi sopimuskoordinaattori. Moni työntekijä tulee jossain vaiheessa tekemään jonkinlaista myyntityötä uransa aikana. Se voi liittyä oman idean tai osaamisen, tiimin, tai minkä tahansa kehitysehdotuksen myymiseen.

Myyntityön matka teollistumisen alusta tähän päivään

Vaikka itse myyntityöllä olisi minkälainen maine, kannattaa muistaa, että nykyinen teollinen yhteiskunta rakennettiin myös myyjien ja myyntityön avulla. Vielä 100 vuotta sitten myyjä oli erittäin tärkeä henkilö, usein hyvin sivistynyt ja pukeutunut herrasmies, jonka pääasiallinen tehtävä oli auttaa asiakkaita erilaisten ongelmien ratkaisemisessa ja tuoda apua tavallisiin arjen tilanteisiin. Tuotantolaitosten siirtyessä kauemmas asutuksista, oli myyntityötä tekevän henkilön tehtävä luoda yhteys kuluttajien ja näiden kaukana sijaitsevien tuotantolaitosten välille.

Myyntityö koki monenlaisia murroksia eri aikakausien välillä ja se mitä arvostettiin 50-luvulla, oli jo täysin muuttunut 90-luvulle tultaessa. 80-luvulta muistetaan nuo keikaroivat myyntitykit, joiden tehtävä oli myydä, myydä ja myydä. Tulokset olivat ainoa asia mikä merkitsi, sillä ne toivat lisää markkoja yritykselle. Samaan aikaan lama kolkutteli jo ovella ja myyntityö kävi yhä hankalammaksi. Myyjän palkkaaminen oli kallista. Mutta hyvä myyjä pystyi tuomaan yritykselle miljoonia ja huono myyjä viemään ne samat miljoonat pois talosta.

Suomessa herättiin myynnin tärkeyteen ehkä hieman myöhässä. Helsingin kauppakorkean ensimmäinen professuuri myyntityöhön perustettiin vasta vuonna 2007. Tämän jälkeen aiheesta on tehty lukuisia tutkimuksia, siitä puhutaan avoimesti ja siihen erikoistuneita rekrytointiyrityksiä on syntynyt lisää. Kaikesta tästä huolimatta, asenteet myyntityötä kohtaan ovat edelleen hieman negatiivisia ja siihen toivotaan muutosta.

Nykyaikainen myyntityö

Mutta minkälainen on hyvä myyjä 2020-luvulla? Katsotaanpa hieman lähemmin sitä, mitkä ovat hyvän myyjän ominaisuuksia tänä päivänä ja miten sinäkin voit kehittää itsestäsi hyvän myyjän. Nämä taidot eivät varmasti mene hukkaan, vaikka itse myyntityö ei olisikaan pääasiallinen työtehtäväsi. Jokainen meistä tulee varmasti kohtaamaan jotain myyntiä sivuavaa työssään ennemmin tai myöhemmin.

Asennoituminen myyntiä kohtaan

Aivan ensimmäiseksi on tärkeää muuttaa oma asennoituminen myyntiä kohtaan. On olemassa monia negatiivisia ajatuksia ja stereotypioita myynnistä sekä sitä tekevistä henkilöistä. Jos myyntiin suhtaudutaan huonosti, ei osaaminen voi kehittyä. Yrityksen tarjoama palvelu tai tuote ei pääse koskaan kehittymään ja saavuttamaan todellista potentiaaliaan. Kannattaa muistaa, että nykyaikainen myyntityö vaatii todellista ammattitaitoa, rohkeutta, avoimuutta, sosiaalisia taitoja, rehellisyyttä, keskustelutaitoja ja aitoa kiinnostusta vastapuoleen. Hyvistä myyjistä on Suomessa pula.

Nöyryys on tärkeää, mutta nöyristelemään ei kannata ryhtyä. Myyjällä on edessään suuri vastuu tehdessään myyntityötä. Omasta ammattitaidosta voi tietenkin olla ylpeä, mutta asiakaskontaktissa ongelma tulee aina ratkaista asiakasta kunnioittaen ja pitämällä keskustelu maanläheisenä, jotta asiakas selkeästi ymmärtää mistä on kyse.

Kiinnostus

Eikö olekin ihanaa kokea myyntitilanne, jossa myyjä on aidosti kiinnostunut asiakkaasta? Ne ovat juuri sellaisia myyntikokemuksia, jotka jäävät asiakkaan mieleen ja joista tulee hyvä mieli. Hyvä myyjä on kiinnostunut, esittää kysymyksiä ja osoittaa todella paneutuvansa asiakkaan ongelmaan. Tällöin yhteys herää, syntyy luottamus sekä vuorovaikutus kasvaa syvemmäksi. Kysymysten kysyminen on tärkeää ja auttaa myyjääkin sellaisissa kiperissä tilanteissa, joissa vastaus ei olekaan ihan heti saatavilla. On myös tutkittua tietoa siitä, että myyjät, jotka kysyvät aktiivisemmin kysymyksiä koetaan myös viehättävämpinä.

Kuuntelun taito

Asiakas kuulee ja kokee erittäin vahvasti, jos asiakaspalvelija ei kuuntele asiakasta. Siksi kuuntelun taito onkin ensiarvoisen tärkeää. Se luo vahvan luottamuksen perustan, kun asiakas kokee olevansa kuunneltu ja ymmärretty. Siksi asiakaspalvelijan onkin aina osattava keskittyä itse asiakaskontaktiin ja toimia ikään kuin terapeutin roolissa, joka esittää kysymyksiä ja kuuntelee.

Hyvä asiakaspalvelija osaa nähdä oman kuplansa ulkopuolelle. Oman ajatustensa ja päidensä sisällä pyöriminen voi joskus muodostua myös yrityksen ongelmaksi. Kilpaileviin yrityksiin ei suhtauduta riittävän vakavasti ja kunnioittaen. Olisi kuitenkin tärkeää kerätä tätä tietoa ja aktiivisesti tutustua myös muiden toimijoiden työhön ja toimintaan. Tällöin myyjän on helpompi tuntea asiakkaan omaa toimialaa ja tuottaa heille lisäarvoa.

Vastaväitteet myyntitilanteissa

Vastaväitteet ovat olennainen osa myyntitilannetta. Se, miten niihin osaa suhtautua ja miten niihin vastaa, on se mikä ratkaisee. Kun asiakas vastaa epäröiden tai ei halua jatkaa keskustelua ajanpuutteen takia, voi avoin kysymys olla paras tapa reagoida. Voinko auttaa? Olisiko huomenna parempi ajankohta? Miten voisin paremmin selventää asian teille? Tilanteen voi pitää hyvin hallussaan, kunhan on tarpeeksi napakka, mutta kuitenkin asiakasta kunnioittava.

Nykyaikainen myyntityö ei ole helppoa eikä täynnä onnistumisia. Todennäköisesti yhtä onnistumista kohden myyjä joutuu kokemaan moninkertaisen määrän epäonnistumisia. Siksi työssä vaaditaankin sinnikkyyttä, määrätietoisuutta, armollisuutta itseään kohtaan, pitkäjänteisyyttä ja kykyä kohdata vastoinkäymisiä. Lannistua ei kannata, vaikka joku päivä työ tuntuisikin mahdottomalta. Koskaan ei tiedä kuinka suuren onnistumisen seuraava päivä voikaan tuoda.

Harjoitus tekee mestarin ja se pätee erittäin hyvin myös tähän alaan. On totta, että toiset ovat synnynnäisiä myyjiä ja toisilta se vaatii enemmän harjoittelua. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kuka tahansa voisi kehittyä siinä ja tulla jopa huippumyyjäksi. On hyvä pyytää palautetta ja aina tietyin väliajoin katsastaa oma osaamisensa sekä se, miten sitä voi kehittää.

Nykyaikainen myyntityö Katriumilla

Me Katriumilla koulutamme ja opastamme kaikki myynti- ja asiakaspalvelutyötä tekevät työntekijämme näiden perusohjeiden mukaan. Kannustamme heitä oppimaan lisää ja kehittämään itseään myyjinä ja asiakapalvelijana. Meillä on vuosien kokemus hyvästä asiakaspalvelusta ja voimme tarjota yrityksellesi juuri oikeat työkalut myynnin lisäämiseen. Voimmeko soittaa ja kertoa lisää, jolloin kartoitettaisiin se, mikä on juuri sinun yrityksesi tarve myynnille tällä hetkellä ja kuinka me voimme parhaiten tehostaa sitä. Ota yhteyttä ja buustaa myyntisi!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.