6013895e-1529-4e03-8f62-b98f8ee327a1

Myynnin tehostaminen buukkausten avulla

Yrityksen toimiva myynti pitää yrityksen elossa ja menestyksekkäänä. Myyntiä voidaan tehdä monella eri tapaa, sekä se toimii usein markkinoinnin kanssa yhdessä. Myynnissä tärkeintä on muistaa kuitenkin se, että se tapahtuu aina ihmiseltä ihmiselle. Oli kyseessä B2B (business to business)- tai B2C (business to customer)-myynti, langan tai viestin toisessa päässä on aina ihminen.


Buukkarin palkkaaminen vs. Buukkausten ulkoistaminen

Monesti halutaan ensin palkata buukkari, kun yrityksessä aletaan puhumaan asiakkaiden buukkauksesta. Buukkari otetaan töihin, perehdytetään pitkään ja annetaan tehdä töitä omassa tahdissa. Buukkauksia ei välttämättä kuitenkaan tulekaan oikeaan tahtiin ja buukkaajan töitä tulee seurata tarkkaan.

Ulkoistamisessa yritys ottaa buukkauksen buukkauspalvelun muodossa hoitoon. Tällöin ei puhuta henkilöstön hallinnoimisesta eikä monista muistakaan inhimillisistä asioista. Buukkauspalveluja ja contact center-kokonaisuuksia tarjoamalla pystymme keskittymään olennaiseen ja tarjoamaan ammattitaitoista palvelua.

Buukkarin palkkaamisessa voi riskinä olla myös työntekijän siirtyminen muualle. Joko työntekijä hakee korkeampaa positiota, menee opiskelemaan tai muuttaa muualle. Buukkari menetetään silloin, jonka jälkeen uuden löytäminen ja hänen kouluttaminen vaatii oman aikansa.

Buukkauksen ulkoistamisessa eniten hyötyä tulee siitä, että riippuen tavoitteista ja sovitusta sopimuksesta, tavoitteet tulee täyttää. Katrium tällöin varmistaa, että kaikki sovitut tavoitteet saavutetaan. Kun buukkauspalvelut ulkoistetaan, buukkareiden hallinta pysyy ulkoistetun yrityksen vastuulla. Tällöin sinun ei tarvitse murehtia uusien työntekijöiden kouluttamisesta.

Katriumin palvelut

Katrium palvelee yksilöllisesti jokaista yritystä ja buukkaus- sekä ajanvarauspalvelut luodaan jokaiselle yritykselle erikseen. Katsomme tarkasti yrityksen tarpeet ja räätälöimme omat palvelut sen mukaisesti. Vaikka buukkaus tai ajanvaraus voi alkuun tuntua melko liukuhihnatyöltä, vaatii se silti hyvinkin laajan taustatyön.

Katrium tekee kuitenkin taustatyön puolestasi ja luomme sellaisen contact centerin, kuin yrityksesi tarvitsee. Contact center tekee buukkaukset ja ajanvaraukset yrityksellesi, sekä voi toteuttaa muitakin tarvittavia projekteja. Olkoon se sitten esimerkiksi asiakasrekisterin päivitystä, liidien hankintaa tai nykyisten asiakkaiden aktivointia.

Katriumilta saat henkilökohtaista palvelua ammattitaitoiselta tiimiltä ja se näkyy myös kaikessa tekemässämme työssä. Löydämme asiakkaillemme parhaita ratkaisuja ja contact centerin luonti sekä ylläpito on juuri meidän ydinosaamista.

Tags: No tags

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.