andrew-butler-325931-unsplash (1)

Monikielinen asiakaspalvelu –  tarvitaanko edes sitä?

Kansainvälinen osaaminen ja kielitaito on nyt itsestäänselvyys sellaisillakin aloilla joissa aiemmin toimittiin pelkästään kotimaisella kielellä ja vain kansallisessa ympäristössä. Tärkeimmät kielet ovat ruotsi, venäjä ja englanti. Palvelualoilla monikielisyys on tärkeämmässä asemassa kuin esimerkiksi teollisuudessa, mutta sekin on muuttumassa.

Suomessa melkein 250 000 ulkomaalaista

Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä oli lähes 249 500 vuonna 2017. Kolme tärkeintä ulkomaalaisryhmää ovat virolaiset, venäläiset ja irakilaiset. Perässä tulevat kiinalaiset, ruotsalaiset ja thaimaalaiset. (https://www.tilastokeskus.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaan-kansalaiset.html#maittan)

Suomessa asui vuoden 2017 lopussa lähes 249 500 ulkomaan kansalaista. Ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi lähes 6 000 henkilöllä, eli 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Ulkomaan kansalaisten osuus oli vuoden lopussa 4,5 prosenttia koko väestöstä. (Tilastokeskus/Väestörakenne).

Miten monella kielellä pystyt palvelemaan

Millä kielellä yrityksesi nettisivut ovat? Jos asiakaspalveluusi soitetaan, miten monella kielellä pystyt palvelemaan? Kyse ei kuitenkaan ole siitä etteikö kielitaitoa ole saatavilla.

Unohtaako liian moni yritys palvella ”hieman paremmin” melkein 250 000 potentiaalista asiakasta? ”Maassa maan kielellä” ajattelutapa ei olekaan enää varteenotettava, jos se koskaan on sitä ollut.

Monikielisestä asiakaspalvelusta ollaan valmiita maksamaan

Jonas Holmqvist tekemän väitöskirjan mukaan, monikielisestä palvelusta ollaan valmiita maksamaan jopa 100% enemmän. Omakielisiä palveluita arvostetaan ja niitä pidetään erittäin merkittävinä. Tämä siis huolimatta siitä puhuuko asiakas valtaväestön kieltä vai ei. Maahanmuuton ja globalisaation kasvaessa asiakaspalvelun monikielisyyden tärkeys tulee myös kasvamaan entisestään.

Monikielisestä asiakaspalvelusta voi saada huomattavan kilpailuedun markkinoilla sekä erottautua kilpailijoistaan.

Eikö se ole kallista?

Et tarvitse raskaita ja kalliita rekrytointiprosesseja. Monikielinen palvelu onnistuu ulkoistamalla asiakaspalvelunsa sellaiselle contact centerille joka pystyy tarjoamaan monikielistä ja monikanavaista palvelua ilman lisäkustannuksia kaksi- ja kolmikielisten asiakaspalvelijoiden kautta. Kaikki voittavat.

Katrium tarjoaa monikielisia contact center palveluita, kielinä muun muuassa englanti, venäjä, viro tai mikä tahansa muu kieli kielivalikoimastamme. Lue lisää https://katrium.eu/contactcenter/

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.