Lead generation call centers only hire the most profesional staff

Mitä sinun tulisi ottaa huomioon asiakaspalvelun ulkoistamisessa?

Asiakaspalvelun tärkein tavoite on tietenkin asiakastyytyväisyys ja sen lisääminen. Se, kuinka tähän tavoitteeseen päästään, ei kuitenkaan aina ole niin yksioikoista kuin mitä voisi ajatella. Kaiken alku ja juuri on tietenkin vahva ja osaava tiimi, jonka taustalla on taitava johto. Toisin sanoen, mikäli yritys haluaa tarjota hyvää asiakaspalvelua, on sen ymmärrettävä, että asiakaspalvelijoille on esitettävä selkeät arvot ja näkemykset, jolloin heidän toimintansa on yrityksen arvojen mukaista. Monet yritykset hyödyntävät tässä nykyään ulkoistettua asiakaspalvelun tarjoajaa, jolta homma sujuu tehokkaasti, luotettavasti ja vaivattomasti.

Lead generation call centers only hire the most profesional staff

Miksi sinun tulisi ulkoistaa asiakaspalvelusi?

Mitä asiakaspalvelun ulkoistaminen itse asiassa tarkoittaa? Asiakaspalvelun ulkoistamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys palkkaa toisen yrityksen hoitamaan oman yrityksensä asiakaspalvelun tai osan siitä. Näin ollen kyseinen kolmannen osapuolen yritys on vastuussa asiakaspalvelun toteuttamisesta ja hoitamisesta, jolloin yrittäjänä pääset keskittymään muihin asioihin.

Tärkein seikka asiakaspalveluita ulkoistaessa yrityksille on kustannusten laskeminen ja parhaan mahdollisen hyödyn saaminen asiakaspalvelukilpailussa, myynnin ja yrityksen toiminnan tehostamiseksi. Menestyksekkäät yritysten johtajat ymmärtävät delegoinnin merkityksen luotettaville tahoille. Näin ollen saavuttaakseen parhaan asiakaspalvelukokemuksen, on se suotavaa delegoida henkilöstölle, joka on joukko alan huippuammattilaisia.

Huomioi nämä asiat ulkoistaessasi asiakaspalvelusi

Yhteiset arvot. Asiakaspalvelua ulkoistaessa on erittäin tärkeää huomioida, että valitsemallasi yrityksellä on samat arvot sinun yrityksesi kanssa. Näin ollen asiakkaasi saavat laadukasta palvelua, joka on oman yrityksesi arvomaailman mukaista. Katriumille tärkeitä asioita ovat esimerkiksi luotettavuus, läpinäkyvyys ja selkeä viestintä kumppaneiden välillä. On tärkeää, että yhteistyökumppaneilla on molemminpuolinen ymmärrys toiminnasta ja tavoitteista. Tällöin päästään parhaiten optimaalisiin lopputuloksiin ja asetetut tavoitteet saadaan oikeasti saavutettua. Mikäli ulkoistamispalveluita tarjoava yritys tukee yrityksesi toimintaa, näkyy se myös vääjäämättä asiakaspalvelun laadussa ja näin ollen myös asiakastyytyväisyydessä. Monikielinen ja personalisoitu asiakaspalvelu, jota esimerkiksi Katrium asiakkailleen tarjoaa, varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja pitkät yhteistyösuhteet.

Kehittymisen mahdollisuudet. Läpinäkyvyydestä vastuullisuuteen ja yksilölliseen palveluun, on tärkeää tehdä yhteistyötä palveluntarjoajan kanssa, joka hyödyntää työssään todistetusti hyviä ja tehokkaita menetelmiä. Asiat kuitenkin muuttuvat nykymaailmassa hyvinkin nopeasti, joten toisaalta on myös erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä kumppanin kanssa, joka sopeutuu hyvin muutoksiin ja on avoin kehitysmahdollisuuksille.

Brändin omaksuminen. Muista myös ettet ylenkatso niitä työntekijöitä, jotka oikeasti käytännössä tulevat hoitamaan asiakaspalveluasi. On erittäin tärkeää huomioida, että kyseiset asiakaspalvelutyöntekijät omaksuvat yrityksesi arvot, jotta he voivat tarjota asiakkailleen hyvää asiakaspalvelua. Arvojen omaksumiseen vaikuttaa muun muassa työhyvinvointi ja työtyytyväisyys. Motivoituneet ja innostuneet työntekijät haluavat todella omaksua myös yrityksen arvot ja palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Työntekijöiden motivaation lisäksi on syytä tarkistaa, että ulkoistavia palveluja tarjoavalla yrityksellä, jonka olet palkannut, on jonkin sortin tietopaketti yrityksestä, jonka se voi tarjota omille työntekijöilleen perehdytykseen.

Mieleenpainuvuus. Jotta voidaan saavuttaa optimaalinen asiakastyytyväisyys, henkilökunnan tulee olla innostunutta ja yhtiölle omistautunutta. Tämän lisäksi heidän tulee myös olla mieleenpainuvia. Robottimaiset liukuhihna soitot ja viestit ovat jo jääneet menneisyyteen. Asiakaspalvelun, kuten kaiken muunkin yrityksen tarjoaman palvelun, tulisi olla mahdollisimman yksilöllistä. Näin voidaan varmistaa pitkät ja jatkuvat suhteet asiakkaiden kanssa. Jotta asiakaspalvelutyöntekijät voivat palvella asiakkaita mahdollisimman yksilöllisesti, on heidän tietenkin tunnettava yrityksen asiakaskunta ja kuten jo aiemminkin on mainittu, tietää ja noudattaa yrityksen arvoja. 

Olisiko Katrium sinulle sopiva vaihtoehto?

Katrium pyrkii toimimaan mahdollisimman tiiviisti yhteistyössä kumppaniensa kanssa, heidän arvojaan noudattaen, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa puolin ja toisin parhaalla mahdollisella tavalla. Lisätietoja Katriumista löydät täältä.

Tags: No tags

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.