fab-lentz-mRMQwK513hY-unsplash

Mistä kumpuaa sisäinen motivaatio?

Sisäinen motivaatio on käyttäytymistä, jota ohjaavat sisäiset palkinnot. Harjoittelemalla sisäisten ja ulkoisten motivaattoreiden yhdistelmää työpaikalla voit vaikuttaa positiivisesti tiimiisi ja vahvistaa tervettä työvoimaa.

Mietitkö kuinka motivoida tiimiäsi ilman ulkopuolisia palkintoja? Sisäinen motivaatio voi olla vain vastauksesi. Tiimisi rohkaiseminen sisäisellä motivaatiolla ja positiivisella palautteella voi olla terve vaihtoehto suorituskannustimille. Sisäisellä motivaatiolla voit kannustaa tiimisi jäseniä, lisää tiimin tehokkuutta ja parantaa työmoraalia.

Mikä on sisäinen motivaatio?

Sisäinen motivaatio on käyttäytymistä, jota ohjaa sisäinen halu. Toisin sanoen se on motivaatio ryhtyä käyttäytymiseen, joka syntyy yksilön sisältä eikä ulkopuolelta. Tämä tarkoittaa, että motivaatio tulee yksinomaan itsestä, ei ulkoisista voimista, kuten rahasta tai rangaistuksesta.

Sisäisen motivaation teoria perustui alun perin inhimillisiin tarpeisiin, kuten nälkään, janoon ja psykologisiin perustarpeisiin. Sisäiset tarpeet, kuten työtyytyväisyys ja ihmissuhteet, saavat meidät usein tekemään parhaamme. 

Sisäinen motivaatio on keino löytää tyydytystä itsestäsi. Sisäisiä motivaattoreita voivat olla uteliaisuus tai uuden haasteen ottaminen.

Sisäinen motivaatio vs. ulkoinen motivaatio

Ulkoinen motivaatio taas viittaa käyttäytymiseen, jota ohjaavat ulkoiset palkinnot tai rangaistukset sisäisten halujen sijaan. Tämä tarkoittaa, että ulkoinen motivaatio voi olla sekä palkkiopohjaista että pelkopohjaista, kunhan motivaatiota ohjaa ulkoinen voima.

Ulkoiseen motivaatioon kuuluu ulkoisen rangaistuksen välttäminen tai palkkioiden hakeminen. Ulkoisia tekijöitä, jotka motivoivat tiimin jäseniä, voivat olla ulkoiset palkkiot, kuten myyntikannustimet tai ansiot.

Ihmisen motivaatio on luonnostaan ​​erilainen henkilöstä toiseen. Vaikka yksi henkilö voi reagoida paremmin sisäisiin tekijöihin, toinen saattaa reagoida paremmin ulkoisiin tekijöihin. Tärkeintä on ottaa huomioon tiimisi tarpeet ja se, mikä on parasta heidän hyvinvoinnilleen.

Sisäisen motivaation teoria käytännössä

Vaikka johtamistyylit voivat vaihdella, on tärkeää, että kaikki johtajat ymmärtävät, kuinka kannustaa tiimin jäseniä sisäisten motivaattoreiden avulla positiivisen työympäristön luomiseksi. Kun toiminnan vaikuttimena on oma halu eikä pakon tuntu, edistää tämä todennäköisesti laadukkaampaa työtä ja onnellisuutta pitkällä aikavälillä.

 llman sisäistä motivaatiota tiimisi voi tuntea olonsa tyytymättömäksi, mikä voi johtaa uupumiseen. Sisäinen motivaatio on osasyy jaksamiseen haastavissa kutsumusammateissa.

Muutamia esimerkkejä sisäisestä motivaatiosta työpaikoilla on tiimityöhön osallistuminen, koska tiimin sisäinen dynamiikka toimii, ja näin ollen tiimissä on mukava työskennellä. Se on hauskaa ja palkitsevaa.

Uuden taidon oppiminen, koska työntekijä on pitää uusien asioiden oppimisesta ja uusi taito on mielekäs.

Merkitykselliseen projektiin osallistuminen auttamisenhalusta, ei vain velvollisuudesta.

Uuden oppiminen haasteen vuoksi.

Sisäistä motivaatiota edistäviä tekijöitä 

Mitä tulee motivaatioon, niin sisäiset kuin ulkoiset palkinnot vaikuttavat suoritukseen. Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa tiimisi motivoimiseen. Hyvä tiiminvetäjä kuitenkin kiinnittää huomiota sisäistä motivaatiota lisääviin seikkoihin.

Uteliaisuus: Ihmisen motivaatio herää, kun hänen huomionsa kiinnitetään johonkin. Tämä uteliaisuuden tunne saa tiimin jäsenet tutkimaan ja oppimaan työpaikalla. 

Haaste: Olipa tavoitteena tietty tavoite tai suoritustaso, haasteet pitävät sopivasti valppaana. Ne kannustavat suoriutumaan optimaalisella tasolla ja motivoivat jatkamaan eteenpäin. Sopivien haasteiden tarjoaminen ja tehtävien delegointi antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden oppia uutta, joka innostaa ja tarjoaa motivaatiota. Oma ammatillinen kasvu lisää mielekkyyttä työpäiviin ja auttaa näkemään oman urakehityksensä laajemmassa perspektiivissä.

Tunnustus: Tunnustus hyvin tehdystä työstä auttaa pyrkimään uusiin saavutuksiin ja valjastamaan omat vahvuudet entistä paremmin käyttöön. Tunnustaminen lisää sisäistä motivaatiota. Tunnustamisen arvoinen työ voi olla pieni tehtävä tai suuri projetkti. Tiimin työtä voi juhlistaa talon sisäisesti eri tavoin.

Kuuluminen: Yhteistyö tiimin jäsenten kanssa auttaa luomaan yhteisöllisyyden tunnetta ja saa työntekijät tuntemaan kuuluvansa. Tämä tyytyväisyys tulee muiden auttamisesta ja voi lisätä yksilön sisäistä motivaatiota.

Lue lisää tästä, miten yhteistyö Katriumin kanssa voi motivoida yhä parempiin tuloksiin!

Tags: No tags

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.