mika-baumeister-Y_LgXwQEx2c-unsplash-1

Millaista on olla yrittäjä?

Yrityksen perustaminen ja toimitusjohtajana toimiminen voi olla uskomattoman palkitseva ja tyydyttävä kokemus, mutta siihen liittyy myös omat haasteensa ja vastuunsa. Monet tunnustavat kadehtivansa sinua, kun kerrot olevasi yrittäjä, mutta yrittäjän arki ei missään nimessä ole helppoa. 

Yrittäjyys tuo paljon intohimoa, merkitystä ja itsensä ylittämisestä koituvaa saavutuksen tunnetta elämääsi, mutta se tuo mukanaan myös stressiä. Tässä on joitain keskeisiä näkökohtia siitä, millaista on perustaa yritys ja olla toimitusjohtaja:

Visio ja suunta

Pääset tekemään tärkeitä päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen. Yritysidean luomisvaihe on jännittävää aikaa, jolloin yhdistelet unelmia, haaveita, idealismia ja innostusta ideastasi ja tulevaisuudestasi yhdistettynä käytännön pragmaattisiin seikkoihin.

 Punnitset erilaisia mahdollisia polkuja ennakkoon, ja luot ison kuvan, johon haluaisit lopulta päätyä. Sanotaan, että taidot ovat halpoja motivaatioon ja intohimoon nähden. Tällä tarkoitetaan sitä, että lähes taidon kuin taidon voi oppia, mutta motivaatio kaiken takana on yksinkertaisesti korvaamatonta.

Epävarmuuden sietotaidot

Yrityksen perustamiseen liittyy tiettyä epävarmuutta ja riskejä. Menestyksestä ei ole takeita, ja saatat kohdata taloudellisia haasteita, markkinoiden vaihteluita ja odottamattomia esteitä matkan varrella.

Yrityksen alkuvaiheessa saatat joutua hoitamaan kaikkea tuotekehityksestä ja markkinoinnista taloushallintaan ja asiakastukeen. Ja lisäksi sinun tulisi vastata näistä kaikista osa-alueista. 

Yrittäjyyden alkutaipale onkin massiivinen oppimiskokemus, ja aina tulee vastaan asioita, joihin et ollut varautunut. Joustavuus, ongelmanratkaisutaidot ja navigointi epävarmuudessa on jokaiselle yrittäjälle välttämättömiä ominaisuuksia.

Päätöksenteko

Toimitusjohtajana teet kriittisiä päätöksiä, joilla voi olla merkittäviä seurauksia yritykselle ja sen työntekijöille. Sinun on kyettävä analysoimaan tietoa, pohtimaan erilaisia ​​näkökulmia ja tekemään järkeviä arvioita, jotka ovat sopusoinnussa yrityksen mission ja arvojen kanssa. Päätöksesi vaikuttavat myös muihin ympärilläsi, joten niihin liittyy paljon vastuuta ja painetta. 

Yrittäjän tulee opetella olemaan päättäväinen ja puuttumaan asioihin ja suuntaan ajoissa. Aina niin paljon tietoa, kuin mitä haluaisimme päätöksentekoon, ei ole saatavilla. Yrittäjän on opeteltava tekemään päätöksiä joskus vailla täyttä informaatiota, ja sietämään epätietoisuutta. Yrittäjyys on myös sen opettelemista, mitä kautta tarvittavaa tietoa voi hankkia.

Tiiminvetäjyys

Yrittäjyys on myös oman rajallisuutensa myöntämistä. Yrittäjä tunnistaa, ettei hän kykene tehdä kaikkea yksin. Tarvitaan lisäkäsiä- ja taitoja idean toimimiseksi. Toimivan yritysidean todeksi saattamiseen tarvitaan toimiva tiimi, joka jakaa yrityksen vision.

Kun yrittäjä on löytänyt ympärilleen tiimin, jotka jakavat samat arvot, yrityksen vision ja omaavat tarvittavat taidot, on tiimiä myös motivoitava. Tehokas johtaminen edellyttää työntekijöiden motivoimista ja voimaannuttamista. Toimitusjohtajana sinulla on suora vaikutus yrityksesi työntekijöiden, ja laajemmin yhteisön elämään.

Voittojen juhliminen

Yrittäjän arki on täynnä ongelmanratkaisua, joustavuutta, taloushallintaa, tiiminvetoa- ja motivointia, haasteita, tulevaisuudensuunnitelmia ja yllättäviä vastoinkäymisiä, joita ei yksinkertaisesti voinut huolellisesta ennakoinnista huolimattakaan nähdä. Joskus koemme yrittäjinä pakahtumista haastavan palettimme kanssa. Vaatimuksia tulee joka tuutista, ja emme voi normaalin työntekijän tavoin koskaan tuudittautua hoitamaan “vain omia asioitamme”, koko yritys on kontollamme.

Yrittäjä oppii myös käsittelemään kritiikkiä. Kilpailijoista voi lopulta oppia, ja se voi terävöittää omaa panostaan kentällä. Aina tulee kehityskohtia, joissa vääjäämättä on parannettavaa. Yrittäjä ei kiellä kritiikkiä, muttei kuitenkaan muserru huonosta palautteesta vaan ottaa sen arvokkaana kehityskohtana.

Toimitusjohtajana oleminen vaatii yhdistelmää intohimoa, sinnikkyyttä, sopeutumiskykyä ja halua oppia sekä onnistumisista että epäonnistumisista.

Toimitusjohtajana oleminen on kuitenkin myös äärimmäisen palkitsevaa. Pieniä voittoja on syytä juhlia, ja nähdä kehitys ympärillään. Silloin tällöin toimitusjohtaja saa huomata, kuinka yritys pyörii omalla painollaan, saumattomasti ja tehokkaasti. Näinä hetkinä tulee antaa kiitosta niin itselleen kuin muille ja tunnistaa saavutukset.

Lue miten Katriumin palvelut voivat tukea sinua yrittäjänä tästä. 

Tags: No tags

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.