international-and-multilingual-seo

Millainen on hyvä virtuaaliassistentti?

Virtuaaliassistentti on uusi kasvava ala, joka mahdollistaa yrityksen entistä tehokkaamman ja tuottavamman toiminnan. Virtuaaliassistentin keskittyessä erilaisiin yrityksesi hallinnollisiin tehtäviin, pääset itse keskittymään siihen, mikä on sinulle yrittäjänä tärkeintä. Virtuaaliassistentti on kuitenkin edelleen hyvin uusi työ- ja tehtävänimike, minkä vuoksi pienyrittäjien voi olla vaikea tietää, mitä taitoja virtuaaliassistentilta olisi syytä odottaa ja edellyttää.

Näistä tekijöistä hyvä virtuaaliassistentti on tehty

Yksi tärkeimmistä tekijöistä virtuaaliassistentin työssä on hyvät kommunikaatiotaidot. Virtuaaliassistentin toimenkuvaan kuuluu pääasiallisesti yhteydenpito niin myyjien kuin asiakkaidenkin kanssa, myynnin tehostaminen sekä yrityksen sisäinen kommunikointi ja tiedotteiden laatiminen. Nämä kaikki tehtävät vaativat erinomaisia kommunikaatiotaitoja. Lisäksi virtuaaliassistentilta on tietenkin edellyttävä, että hän osaa käyttää erilaisia sosiaalisia alustoja, joiden kautta kommunikointi tapahtuu, kuten esimerkiksi soitto-ohjelmat, sähköposti ja niin edelleen.

Virtuaaliassistentin on myös tietenkin oltava erittäin asiakaslähtöinen. Virtuaaliassistentti palvelee niin yritystäsi eli sinua asiakkainaan sekä samalla myös yrityksesi asiakkaita, hänen viestiessään heidän kanssaan ja hoitaessaan yrityksesi asiakaspalvelua. Asiakaslähtöinen, lämmin ja ystävällinen palvelu takaa kaikille miellyttävän kokemuksen sekä tietenkin sujuvan yhteistyön.

Oma-aloitteisuus on myös yksi välttämättömistä ominaisuuksista, joka jokaiselta virtuaaliassistentilta tulee löytyä. Virtuaaliassistentin työt tapahtuvat pääsääntöisesti toimiston ulkopuolella ilman, että esimies jatkuvasti seuraa, mitä virtuaaliassistentti touhuaa. Jotta hommat saadaan tehokkaasti ja sujuvasti hoidettua annettuja määräaikoja noudattaen, tulee virtuaaliassistentin olla oma-aloitteinen. Kotona työskentely tuo monille herkästi mukanaan häiriötekijöitä, minkä vuoksi oma-aloitteisuus on etänä työskenteleville virtuaaliassistenteille erittäin tärkeä tekijä.

Kaikilla yrityksillä ilmenee erilaisia ongelmia aika ajoin. Olipa sitten kyse asiakaspalautteesta, toimitusajoista tai mistä tahansa muusta. Virtuaaliassistentin tulee olla kykenevä huolehtimaan ongelmista ammattitaitoisesti ja ratkaista ne mahdollisimman tehokkaasti. Näin ollen ongelmanratkaisutaidot ovatkin tärkeä osa virtuaaliassistentin profiilia.

Virtuaaliassistentin työ tapahtuu pääsääntöisesti etänä tietokoneen välityksellä sekä muuta teknologiaa ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Tämän vuoksi pienyrittäjien onkin edellytettävä virtuaaliassistentilta erinomaisia tietoteknisiä taitoja, niin laitteiston kuin erilaisten ohjelmistojenkin kannalta. Monet virtuaaliassistentit myös huolehtivat laitteistostaan itse, joka työnantajan onkin hyvä huomioida. Tämä tuo yritykselle tietenkin osalta säästöjä, mutta on syytä tarkistaa, että yrityksen käyttämät ohjelmistot ovat yhteensopivat virtuaaliassistentin omistaman laitteiston kanssa.

Myös luovuus on hyvä lisä virtuaaliassistentin osaamisarsenaalissa. Työ vaatii joustavuutta, minkä vuoksi erilaiset tilanteet saattavat vaati hyvin luoviakin ratkaisuja, jotta asiat ja työt saadaan hoidettua. Myös sosiaalisen median hallinnointi, markkinointi ja monet muut virtuaaliassistentin työtehtävät, ongelmanratkaisun lisäksi, vaativat luovuutta. Tämän vuoksi yrittäjänä voitkin edellyttää luovaa osaamista myös virtuaaliassistentilta.

Mistä löytää hyvän virtuaaliassistentin?

Virtuaaliassistentteja voi palkata monella eri tavalla. Sinun onkin yrittäjän tärkeä ensin määrittää, mitä töitä toivot virtuaaliassistentin hoitavan. Näin ollen voit lähteä rajaamaan sitä, mitä omalta virtuaaliassistentiltasi edellytät. Päätettyäsi palkkauskriteerisi, voit lähteä hakemaan yrityksellesi parhaiten sopivaa virtuaaliassistenttia.

Yksi erinomainen keino virtuaaliassistentin palkkaamiseen, joka sopii erityisen hyvin pienyrittäjille, on virtuaaliassistenttipalveluiden ostaminen kolmannelta osapuolelta. Ostaessasi virtuaaliassistentti palvelut toiselta yritykseltä, voit olla varma, että saamasi palvelu on ammattitaitoista, luotettavaa ja kaikki tarpeellinen välineistö on virtuaaliassistentin käytössä. Katriumilla lisäksi tarjoamme virtuaaliassistenttipalveluita monikielisesti, joka auttaa yritystäsi kasvattamaan ja laajentamaan myös kansainvälistä asiakaskuntaasi. Hoidamme muun muassa tarvittavien tietokantojen luomiset, kuten esimerkiksi liidit yrityksellesi, asiakaskantojen ylläpidot ja päivittämiset, kilpailijoiden seurannat sekä joukon muita palveluita.

Ota yhteyttä

Katriumilla haluamme tarjota sinulle helpotusta pienyrittäjä- ja toki muuhunkin yritystoimintaan. Näin ollen pääset itse kehittämään yritystäsi ja kasvattamaan sen toimintaa sillä aikaa kun virtuaaliassistenttimme hoitaa yrityksesi hallinnolliset tehtävät. Mikäli kiinnostuit monipuolisista, kattavista ja monikielisistä virtuaaliassistentin palveluista, ota meihin yhteyttä täältä, niin kerromme sinulle lisää palveluistamme.

Tags: No tags

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.