hyvä tutkimushaastattelija

Hyvä tutkimushaastattelija – millainen hän on?

Hyvä tutkimushaastattelija tarkoittaa ammattimaisuutta, ystävällisyyttä, määrätietoisuutta ja lujaa asennetta. Katrium pitää huolen siitä, että haastattelijat ovat motivoituneita ja menestyvät työssään. He eivät lannistu pienestä, vaan pyrkivät läpi hankalimmankin heille annetun tehtävän.
Hyvä haastattelija on suorapuheinen asiassaan, mutta säilyttää aina ystävällisen asenteen, eikä tuputa asiaansa haastateltavalle. On selvää, että haastateltavien joukkoon mahtuu paljon niitä, jotka eivät halua vastata puheluihin ja kysymyksiin.

Hyvä tutkimushaastattelija: pääpiirteet

Hän pystyy taidoillaan suostuttelemaan ja saamaan aikaiseksi positiivisen haastattelukokemuksen sekä haastateltavalle että itselleen. Hyvä haastattelija ei luovuta, eikä anna vastoinkäymisten lannistaa. Vaikka puhelimen päässä haastattelijan ulkoisella olemuksella ei olekaan merkitystä, on miellyttävä ääni ja sen käyttö erittäin tärkeä ominaisuus. Haastattelijamme saavat haastateltavan tuntemaan olonsa tärkeäksi ja ymmärtämään sen, kuinka paljon he voivat itse haastatteluun vastaamalla vaikuttaa aiheeseen, joka on haastattelussa kyseessä. Hyvä tutkimushaastattelija huomioi haastateltavan tunteet ja vastaukset, ei häiritse kesken lauseen, ymmärtää haastateltavan ainutlaatuisuuden ja luo hyvän ymmärryksen heidän välilleen haastattelun aikana.

Tuemme ja opastamme

Me annamme tukea ja opastusta haastattelijoille heti alusta alkaen, jotta heidän työnsä olisi mahdollisimman miellyttävää ja tuottoisaa. Ympärillä olevan tiimin tuki ja rohkaisut ovat ensisijaisen tärkeää, jotta haastattelija kokee olevansa arvokas tiimin jäsen. Me emme anna pikkuvirheiden lannistaa kenenkään mieltä, olemmehan ihmisiä kaikki ja virheitä sattuu meille jokaiselle. Voimme kuitenkin taata sen, että kanssamme tehdyn tutkimushaastattelun lopputulokset ovat laadukkaita ja virheettömiä. Teemme säännöllistä laaduntarkkailua, jonka avulla voimme puuttua epäkohtiin heti ennen ongelmien muodostumista. Luotamme kuitenkin haastattelijoihimme ja heidän ammattitaitoonsa, joka näkyy suoraan aineiston tuloksissa. Tiimin kannustava ilmapiiri huokuu positiivista energiaa niin haastattelijoille kuin haastateltavillekin. Meidän kanssamme voit luottaa siihen, että tulokset ovat kaikkia osapuolia tyydyttäviä, laadukkaita ja ne valmistuvat aina määräaikaan mennessä.

Ota yhteyttä jo heti tänään, jotta voimme sopia ajan, jolloin voimme kertoa lisää siitä, miten me voimme auttaa juuri teidän yritystänne!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.