WhatsApp Image 2019-05-07 at 10.21.34 (1)

Etätyön iloja

Erityisen suureen suosioon ovat viime aikoina nousseet erilaiset työpaikkojen järjestämät etätyömahdollisuudet ja osassa yrityksistä tarjotaan työtehtäviä, jotka eivät edellytä milloinkaan fyysistä läsnäoloa toimistossa tai muussa perinteisessä työympäristössä. Internetin aikakaudella dokumenttien lähettäminen ja vastaanottaminen käy kätevästi sähköpostin välityksellä ja yhteydenpito esimieheen ja tarvittaessa myös muihin työntekijöihin onnistuu ongelmitta puhelimella tai erilaisilla viestisovelluksilla.

Työntekijöille tarjotaan näin mahdollisuutta vapaampaan työskentelyyn, niin paikan kuin aikataulujenkin suhteen. Työnantajan ei myöskään tällöin tarvitse tarjota työtilaa alaisilleen ja säästetyt resurssit voidaan käyttää muuhun kuin ison toimistotilan vuokraamiseen. Etätyöskentelyyn liittyy lukuisia etuja, mutta luonnollisesti sekään ei jokaiselle automaattisesti sovi.

Usein etätyöntekijästä käytetään myös nimitystä diginomadi, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee paikkariippumattomasti omaa tietokonettaan käyttäen, esimerkiksi paljon matkustellen tai muuten sijaintiaan tiheään vaihdellen. Yleensä tällainen henkilö joko toimii itse yrittäjänä omassa firmassaan tai on freelancerin ominaisuudessa toisen yrityksen alaisuudessa.

Plussat ja miinukset

Selkein etätyöskentelyn eduista on ehdottomasti työpäivien aikatauluttaminen kuten itselle parhaaksi kokee. Mikäli toimistoaikojen kahdeksasta-neljään-rytmi ei tunnu omalta, voi vapaavalintaisesti työskennellä vaikka ilta-aikaan – tai jopa öisin! Toinen merkittävä hyöty koskee työskentelypaikan valintaa, joka voi työtehtävän puitteissa olla oman kodin lisäksi esimerkiksi lempi kahvilasi tai vaikka puisto. Yleensä etätyöt suoritetaan tietokoneella, joten fyysisen paikan vaihtaminen on helppoa, mikäli käytettävissä on kannettava malli ja wifi- yhteys.

Tärkeänä seikkana mainittakoon, että etätyötä tekevällä tulee olla ehdottomasti motivaatio ja ajanhallinta kohdallaan, sillä silloin kun työaikoja ei määritellä työnantajan taholta, on itse yksin vastuussa siitä, että työt tulee tehdyksi määräpäivään mennessä. Usein voi käydä myös niin, että työhön tarttumista pitkitetään liiaksi ja helposti tulee kiire palautuspäivän lähestyessä. Myös etätyötä tekevän kannattaa suunnitella työajat ja pitää niistä kiinni, jolloin ajanhallinta helpottuu ja työt tulee varmasti tehtyä ajallaan.

Mikäli kyseessä on erittäin sosiaalinen henkilö, joka nauttii erityisesti työyhteisöstä ja työkavereiden seurasta, saattaa etätyö tuntua toisinaan myös yksinäiseltä. Vaikka tällöinkin ollaan vahvasti tiimin jäsenenä ja vuorovaikutuksessa vähintäänkin esimiehen kanssa, jäävät toimiston kahvihuonekeskustelut valitettavasti pois päiväjärjestyksestä.

Etätyöntekijän on myös omattava hyvät vuorovaikutustaidot sekä osattava selvittää ainakin yleisimmät tekniset pulmatilanteet itse, työkavereiden ja tiiminjohtajien puuttuessa ympäriltä. Hyvän etätyöntekijän ominaisuuksiin kuuluu ehdottomasti ensiluokkainen itseohjautuvuus ja hieman myös niin sanottu yrittäjähenkisyys. Etätyöt ovat erinomainen vaihtoehto itsenäiselle henkilölle, joka kykenee suoriutumaan annetuista tehtävistä ilman valvontaa tai jatkuvaa apua.

Kenelle etätyöt sopivat ja mitä töitä on mahdollista suorittaa etänä?

Etätyöt sopivat parhaiten henkilöille, jotka kykenevät tehokkaaseen itsenäiseen työskentelyyn ja haluavat määritellä itse omat työaikansa. Yrittäjähenkisyys ja kyky ottaa tavallista enemmän vastuuta omasta työskentelystä ovat niin ikään myös tärkeitä ominaisuuksia. Paljon matkustelevan ihmisen on yleensä paljon helpompi tienata elantonsa etätöistä, kuin pyrkiä järjestämään elämäntapansa yhteen perinteisen toimistotyön kanssa.

Yleisimpiä niin sanottuja läppärityöläisten ammatteja ovat muun muassa erilaiset tietokoneella tehtävät suunnittelu- ja ohjelmointityöt. Myös verkkokaupan ylläpitäjät voivat vapaasti työskennellä missä päin maailmaa mielivät, sillä kaikki työhön liittyvä hoidetaan sähköisesti, mikäli työnkuvaan ei kuulu tuotteiden varastonhoitoa tai myytävät tuotteet ovat pelkästään sähköisessä muodossa. Muita suosittuja aloja ovat esimerkiksi bloggaaja tai muuta kirjoitettua materiaalia tuottava ala, sisällöntuottaja, konsultoija ja graafinen suunnittelija.

Mikäli tietotekniikka on hallussa ja halukkuutta itsenäiseen, joustavaan ja palkitsevaan ammattiin löytyy, kannattaa ehdottomasti ottaa selvää avoinna olevista etätyöpesteistä. Tartu tilaisuuteen ja kokeile, sopivatko etätyöt sinulle. Saatat löytää täysin uuden ja täydellisen tavan tehdä töitä, juuri silloin kuin itse haluat.

Tags: No tags

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.