WhatsApp Image 2019-09-24 at 14.07.36

BUUKKAUSPALVELUIDEN ULKOISTAMISEN HYÖDYT

Buukkaus on uusien asiakkaiden hankintaa ja tapaamisten sopimista, buukkaus on myös vanhojen asiakkaiden aktivoimista ja uudelleen myyntiä. Sen ulkoistamisessa on monta hyvää puolta ja siksi buukkaus on monesti sellainen yrityksen osa-alue, joka ulkoistetaankin mielellään toiselle yritykselle. Ensisijaisesti buukkauksen ulkoistamisen etuna on se, että saat käyttöösi ammattitaitoisen tiimin, joka tekee buukkauksen puolestasi.

Varsinkin yrittäjien on monesti haastavaa löytää sitä ylimääräistä aikaa asiakkaiden aktivoimiseen, uusien löytämiseen ja heille tapaamisten varaamiseen. Siihen voisi käyttää niin paljon aikaa, kuin vain haluaa, eikä työ vähene tekemällä. On elintärkeää, että yritys tekee uusasiakashankintaa ja ottaa yhteyttä mahdollisiin uusiin asiakkaisiin, sekä muistaa vanhoja eli jo olemassaolevia asiakkaita. Yrittäjän ei kuitenkaan todellakaan tarvitse osata kaikkea.

Buukkauspalvelun ulkoistamisessa ammattitaidon lisäksi saat tukitoimen, joka tukee sinua yrityksen kasvattamisessa. Katrium tarjoaa buukkauspalveluja niin, että maksat ainoastaan vain onnistuneista buukkauksista – toisin sanoen, jos asiakasta ei saada tapaamiseen, sinun ei tarvitse maksaa siitä kontaktoinnista.

Vain aitoja tapaamisia

Buukkauspalvelut ovat aina yrityskohtaisia ja samaa sapluunaa ei aina pysty kopioimaan toisiin yrityksiin. Tästä syystä esimerkiksi Katriumilla pystymme räätälöimään palvelut tarpeen mukaan. Buukkauspalvelua ei siis tarvitse pelätä, etteikö se sopisi yrityksen toimintaan, vaan se nimenomaan saadaan sopimaan niin, että siitä on yritykselle mahdollisimman iso hyöty. Katriumissa emme tarjoa tapaamisia väkisin, vaan ajatus on tarjota asiakkailemme vain niitä aitoja tapaamisia, vain siitä aidosti kiinnostuneille.

Käytössäsi olevat ulkoistetut buukkaajat tarvittaessa hakevat myös potentiaaliset yritykset. He voivat siis kerätä listan, soittaa asiakkaat läpi, buukkaavat tapaamisia ja kirjaavat ylös kaikki tiedot, mitä asiakkaista puhelun aikana saatiin. Puhelu ei vaikuta asiakkaalle siltä, että se tulisi ulkopuoliselta yritykseltä, vaan kuten sen kuuluukin olla, buukkaaja on osa yrityksesi toimintaa.

Ulkoistaminen vie monta isoa haastekohtaa pois verrattuna siihen, että palkkaisi oman buukkaajan. Työntekijän koulutus ja laatutarkkailu on yksi isoimpia kynnyskysymyksiä monelle. Ulkoistaessasi buukkauspalvelun teet sopimuksen ammattitaitoisen yrityksen kanssa, joka kantaa vastuun tehdystä työstä.

Silloin sinun ei tarvitse miettiä sitä, että kuinka paljon yksi työntekijä pystyy tekemään ja mitä jos työntekijä ei pysykään työssään kauaa, vaan laatu pysyy samana koko sovitun ajan ja työt saadaan aina tehtyä. Koordinointia ja pääsärkyä on varmasti vähemmän. Voit keskittyä yrityksesi ydintoimintaan ja jättää loput Katriumille.

Katrium on suomalaisomisteinen yritys, joka on erikoistunut kansainvälisiin contact center-, tutkimus-, ja liiketoiminnan tukipalveluihin.

Tags: No tags

2 Responses

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.