Customer Sercvice affects customer satisfaction

5 syytä miksi asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen kannattaa

Minkä tahansa yrityksen toiminnassa asiakas on tärkeä ellei jopa tärkein tekijä. Tämän vuoksi asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen on oleellinen osa yrityksen toimintaa. Tyytyväiset asiakkaat luonnollisesti kasvattavat yrityksen toimintaa ja sitä kautta myös voittoja. Siksi jokainen pienyrittäjä pyrkii panostamaan mahdollisimman paljon oman yrityksensä asiakaspalveluun. Kaikista ponnisteluista huolimatta ongelmia toisinaan ilmenee. Miten erilaiset väärinkäsitykset ja ongelmat voidaan parhaiten ratkaista niin, että asiakkaalle jää hyvä kuva yrityksestä? Mikä sen parempi keino kuin kysyä yrityksen asiakkailta tyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskysely apuna.

Miksi asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen kannattaa?

  1. Asiakastyytyväisyyden tason tietäminen

On erittäin tärkeää yrityksesi toiminnan kannalta tietää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat tuotteisiisi, saamaansa palveluun sekä muihin yritykseesi liittyviin tekijöihin. Tietenkin yhtä tärkeää kuin tämän tiedon kerääminen on, on myös se, että toimit saatujen tuloksien perusteella ja ne huomioiden. Näin ollen voit kehittää mahdollisia ongelmakohtia ja toisaalta pitää huolta, että asiat joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä, toimivat jatkossakin yhtä mallikkaasti.

  1. Asiakkaat kokevat, että heidän kokemuksillaan on väliä

Useimmiten, mikäli asiakkailla on ongelmia yrityksen kanssa, ongelmat ratkeavat parhaiten, kun asiakasta vain kuuntele ongelman suhteen. Asiakastyytyväisyyskyselyiden tekeminen antaa asiakkaille mahdollisuuden keskustella ongelmista, yrityksen toiminnasta, kehityskohteista sekä mikä on onnistunut erityisen hyvin. Näin ollen asiakkaalle tulee olo, että hän on tullut kuulluksi ja yritys todella välittää juuri hänen mielipiteestään.

  1. Voit asettaa yrityksellesi kehittämistavoitteista

Kuten jo aiemmin mainitsimmekin, on erityisen tärkeää, että yrityksesi ei vain kuuntele asiakkaiden ongelmia vaan tietenkin myös reagoi niihin. Näin ollen samoilta ongelmilta voidaan jatkossa välttyä tehokkaasti. Tämä tietenkin lisää asiakastyytyväisyyttä ja ennen kaikkea asiakkaat tuntevat olonsa kuulluksi, kun heidän esille tuomaan ongelmaan on löydetty toimiva ratkaisu.

  1. Tyytyväisen ja uskollisen asiakaskunnan kasvattaminen

Jokaisen yrityksen tavoitteena on tietenkin voittojen tuottaminen omia tuotteita ja palveluitaan myymällä. Tämä ei tietenkään ole sattuman kauppaa, vaan menestyvillä yrityksillä on uskollinen ja tyytyväinen asiakaskunta, jotka tukevat yrityksen toimintaa pitkällä aikavälillä. Asiakastyytyväisyyskyselyiden teettäminen voi antaa sinulle markkina etua, joka nostattaa asiakastyytyväisyyttäsi ja pitää asiakkaasi lojaaleina juuri sinun yrityksellesi. Uskollinen asiakaskuntasi saattaa jopa kasvaa asiakastyytyväisyyskyselyiden ansiosta, sillä asiakkaat kokevat, että yrityksesi välittää heidän yksilöllisistä mielipiteistään ja kokemuksistaan.

  1. Etujen saavuttaminen

Kaiken kaikkiaan asiakastyytyväisyyskysely antaa etua muihin kilpailijoihisi, sillä tiedät, mitä yrityksesi asiakkaat todella ajattelevat. Asiakkaasi tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi, mikä nostattaa asiakastyytyväisyyttä ennestään. Mahdolliset ongelmat saadaan tuotua esiin asiakkaiden näkökulmasta, minkä ansioista niille voidaan lähteä etsimään ratkaisua. Kaikenkaikkiaan asiakastyytyväisyyskyselyiden teettäminen parantaa siis niin asiakkaiden kokemusta kuin myös auttaa yritystä toiminnan kehittämisessä ja kasvussa.

Mitä asiakastyytyväisyyskyselyt pitävät sisällään?

Customer Sercvice affects customer satisfaction

Asiakastyytyväisyyskyselyt koostuvat pääosin helpoista numeerisista arvioista yrityksen eri osa-alueita koskien. Kysymykset voidaan laatia yhdessä yrityksen kanssa, jolloin voit olla varma, että asiakastyytyväisyyskyselyssä keskitytään juuri sinun yrityksellesi tärkeisiin asioihin. Numeraalisten arviot ovat erityisen näppäriä, sillä niihin vastaamisessa ei mene kauaa, mikä pitää kyselyn tiiviinä, jolloin asiakas jaksaa siihen todennäköisemmin vastata. Katriumilla pyrimme kuitenkin numeraalisten arvioiden lisäksi aina sisällyttämään lomakkeelle myös joukon avoimia kysymyksiä tai mahdollisuudet numeraalisen arvion perustelulle, jolloin yritykselläsi on enemmän dataa käytössä palautteen ja kehitysideoiden suhteen.

Teetä asiakastyytyväisyyskysely yrityksellesi täältä

Katriumilla hoidamme yrityksesi asiakastyytyväisyyskyselyt ammattitaidolla ja asiakasystävällisesti. Asiakastyytyväisyyskysely ja sen toteuttaminen onnistuu niin sähköpostitse kuin puhelimitsekin, joista etenkin puhelimitse saadaan yleensä kaikkein parhaita tuloksia vastausprosentin suhteen. Taitavat puhelinhaastattelijamme, pitävät huolen, että kysely sujuu ongelmitta eikä asiakkaalle tule häiriköivä olo soitosta. Mikäli haluat kuulla lisää tarjoamistamme kyselypalveluista ja saada kattavan kuvan siitä, mitä asiakkaasi todella yrityksestäsi ajattelevat, ota meihin yhteyttä täältä.

Tags: No tags

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.